Klany
Zmodyfikowany: 222 dni temu przez Salem (560,086)


Krótki poradnik odnośnie klanów.

Klany zakładamy w ratuszu w Karka-han. Koszt założenia klanu to 1mln złota.
Osoba zakładająca klan dostaje automatycznie rangę założyciel, pozostałe osoby mają rangę członka klanu.
Aby dołączyć do klanu, trzeba zostać zaproszonym.

Założyciel klanu może wszystko i nie da się tego zmienić.
Członek klanu może opuścić klan, wpłacać pieniądze do skarbca, używać chatu klanowego - /k wiadomość na chacie i również nie da się tego zmienić.

Można natomiast definiować rangi klanu, wtedy można zmienić rangę klanu 'członek' na np. 'nowicjusz' i tak każdy nowo wstępujący będzie mieć taką rangę. Można dodać wiele rang w klanie i każda może być definiowana następującymi cechami:
Założyciel - pozwala rozwiązać klan, tego uprawnienia nie można edytować.
Nadawanie rang - pozwala zmieniać rangi osobom o niższej randze od swojej na inna niższą od swojej rangę.
Skarbnik - może wypłacać złoto ze skarbca.
Zapraszanie do klanu - jak nazwa wskazuje.
Wyrzucanie z klanu - można wyrzucić tylko kogoś o niższej randze.
Edycja prywatnej strony - jak nazwa wskazuje.
Edycja oficjalnej strony - jak nazwa wskazuje.

Uwagi:
* Logo klanu to rysunek o rozmiarze 512x100 pixeli. Trzeba podać adres url do pliku jpg/png/gif. Można np. wejść na stronę http://www.imageshack.us/ i tam wgrać logo, po czym wpisać link bezpośredni (ten na samym dole) wpisać jako adres logo klanu. Adres może mieć maksymalnie 100 znaków. Jeśli rysunek nie działa, to najpewniej podano zły link, z php? w nazwie linku.
* Tekst oficjalny jest widoczny dla wszystkich graczy, tekst prywatny zawsze będzie dostępny tylko dla członków klanu.
* Rozwiązanie klanu jest bezpłatne, koszt założenia klanu nie jest zwracany, ale złoto ze skarbca przepada (lecz przed rozwiązaniem zostanie wyświetlone w takim wypadku ostrzeżenie).

Co daje klan?
Dzięki klanowi można zobaczyć gdzie znajdują się pozostali członkowie klanu, oraz robić dowolne przelewy złota. Kontakty wewnątrz klanowe są ułatwione, dzięki stronie klanu i czatowi klanowemu.
Członkowie klanu mogą dodatkowo łączyć się w wieloosobowe grupy celem pokonania trudnych przeciwników lub toczenia walk międzyklanowych.

Jak stworzyć stronę klanu?

Stronę klanu, zarówno prywatną jak i oficjalną tworzymy w kodzie podobnym do BBCode.

[h1]text[/h1] - nagłówek 1 stopnia. Można dawać numerki od 1 do 3.
[b]text[/b] - pogrubienie tekstu, I - pochylenie, U - podkreślenie
[img=http://adres...] - wklejenie obrazka
[url=http://adres]nazwa[/url] - link otwierający się w nowym oknie, nazwa to może być obrazek
[txtr=http://adresobrazka]blok textu[/txtr] - powtarzające się tło graficzne pod blokiem textu.
[box atrybuty:wartosc; ...]blok textu[/box] - ustawienie atrybutów blokowi textu. Tutaj można dawać CSSowe style. Przykłady:
[box background:black; color:red; height:100%]...[/box] - spowoduje zmianę koloru całej strony (height:100%) na kolor czarny (background:black),
a text pisany będzie koloru czerwonego (color:red).
[box margin:20px; padding:10px; border:1px solid yellow]...[/box] - blok będzie mieć 20 pixeli marginesu ze wszystkich stron (margin:20px), zółtą ramkę o szerokości 1 pixela (border:1px solid yellow), a text wewnątrz tego bloku będzie odsunięty o 10pixeli od ramki (padding:10px).
Dostępne atrybuty:
background:___; zmiana koloru tła, można pisać angielskie nazwy jak red, black, blue, yellow albo kolor HTMLowy jak #A0A0FF
color:___; zmiana koloru textu, kolor j.w.
margin:___; margines zewnętrzny, np. 10px
padding:___; odstęp wewnętrzny, np. 5px. Uwaga, padding źle działa jeśli jest ustawiony width lub height, tzn inaczej wygląda w IE a inaczej w FF. Wtedy lepiej użyć 2 boxów jeden w drugim i 2 razy margin ustawić.
border:___; ramka wokół bloku, np. 2px solid yellow - 2px to grubość, solid to styl (solid=ciągła linia), yellow to kolor opisany już powyżej
height:___; wysokość bloku, można ustawić 100% wtedy jest blok na cała wysokość okienka
width:___; szerokość bloku, domyślnie jest 100%, więc zwykle się jej nie zmienia