Klany
Zmodyfikowany: 53 dni temu przez Mateusz z Rocevaux (566,169)


Krótki poradnik odnośnie klanów.

Klany zakładamy w ratuszu w Karka-han. Koszt założenia klanu to 1mln złota.
Osoba zakładająca klan dostaje automatycznie rangę założyciel, pozostałe osoby mają rangę członka klanu.
Aby dołączyć do klanu, trzeba zostać zaproszonym.

Założyciel klanu może wszystko i nie da się tego zmienić.
Członek klanu może opuścić klan, wpłacać pieniądze do skarbca, używać chatu klanowego - /k wiadomość na chacie i również nie da się tego zmienić.

Można natomiast definiować rangi klanu, wtedy można zmienić rangę klanu 'członek' na np. 'nowicjusz' i tak każdy nowo wstępujący będzie mieć taką rangę. Można dodać wiele rang w klanie i każda może być definiowana następującymi cechami:
Założyciel - pozwala rozwiązać klan, tego uprawnienia nie można edytować.
Nadawanie rang - pozwala zmieniać rangi osobom o niższej randze od swojej na inna niższą od swojej rangę.
Skarbnik - może wypłacać złoto ze skarbca.
Zapraszanie do klanu - jak nazwa wskazuje.
Wyrzucanie z klanu - można wyrzucić tylko kogoś o niższej randze.
Edycja prywatnej strony - jak nazwa wskazuje.
Edycja oficjalnej strony - jak nazwa wskazuje.

Uwagi:
* Logo klanu to rysunek o rozmiarze 512x100 pixeli. Trzeba podać adres url do pliku jpg/png/gif. Można np. wejść na stronę http://www.imgur.com/ i tam wgrać logo, po czym wpisać link bezpośredni jako adres logo klanu. Adres może mieć maksymalnie 100 znaków. Jeśli rysunek nie działa, to najpewniej podano zły link, z php? w nazwie linku.
* Tekst oficjalny jest widoczny dla wszystkich graczy, tekst prywatny zawsze będzie dostępny tylko dla członków klanu.
* Rozwiązanie klanu jest bezpłatne, koszt założenia klanu nie jest zwracany, ale złoto ze skarbca przepada (lecz przed rozwiązaniem zostanie wyświetlone w takim wypadku ostrzeżenie).

Co daje klan?
Dzięki klanowi można zobaczyć gdzie znajdują się pozostali członkowie klanu, oraz robić dowolne przelewy złota. Kontakty wewnątrz klanowe są ułatwione, dzięki stronie klanu i czatowi klanowemu.
Członkowie klanu mogą dodatkowo łączyć się w wieloosobowe grupy celem pokonania trudnych przeciwników lub toczenia walk międzyklanowych.

Jak stworzyć stronę klanu?

Stronę klanu, zarówno prywatną jak i oficjalną tworzymy w kodzie podobnym do BBCode.

[h1]text[/h1] - nagłówek 1 stopnia. Można dawać numerki od 1 do 3.
[b]text[/b] - pogrubienie tekstu, I - pochylenie, U - podkreślenie
[img=http://adres...] - wklejenie obrazka
[url=http://adres]nazwa[/url] - link otwierający się w nowym oknie, nazwa to może być obrazek
[txtr=http://adresobrazka]blok textu[/txtr] - powtarzające się tło graficzne pod blokiem textu.
[box atrybuty:wartosc; ...]blok textu[/box] - ustawienie atrybutów blokowi textu. Tutaj można dawać CSSowe style. Przykłady:
[box background:black; color:red; height:100%]...[/box] - spowoduje zmianę koloru całej strony (height:100%) na kolor czarny (background:black),
a text pisany będzie koloru czerwonego (color:red).
[box margin:20px; padding:10px; border:1px solid yellow]...[/box] - blok będzie mieć 20 pixeli marginesu ze wszystkich stron (margin:20px), zółtą ramkę o szerokości 1 pixela (border:1px solid yellow), a text wewnątrz tego bloku będzie odsunięty o 10pixeli od ramki (padding:10px).
Dostępne atrybuty:
background:___; zmiana koloru tła, można pisać angielskie nazwy jak red, black, blue, yellow albo kolor HTMLowy jak #A0A0FF
color:___; zmiana koloru textu, kolor j.w.
margin:___; margines zewnętrzny, np. 10px
padding:___; odstęp wewnętrzny, np. 5px. Uwaga, padding źle działa jeśli jest ustawiony width lub height, tzn inaczej wygląda w IE a inaczej w FF. Wtedy lepiej użyć 2 boxów jeden w drugim i 2 razy margin ustawić.
border:___; ramka wokół bloku, np. 2px solid yellow - 2px to grubość, solid to styl (solid=ciągła linia), yellow to kolor opisany już powyżej
height:___; wysokość bloku, można ustawić 100% wtedy jest blok na cała wysokość okienka
width:___; szerokość bloku, domyślnie jest 100%, więc zwykle się jej nie zmienia