Etykieta gracza Margonem
Zmodyfikowany: 255 dni temu przez Salem (263,412)Etykieta obowiązuje od 11 października 2013r.
Ostatnia aktualizacja: 14 lipiec 2016r.


1.1. Etykieta gracza Margonem (zwana dalej Etykietą) to ogólnie pojęty zbiór zasad uczciwego korzystania z serwisu margonem.pl. Przez Twórców rozumie się osoby Administratora i Super Mistrzów Gry, a czasem w zastępstwie można uznać również mistrza gry. Terminy używane w Etykiecie są identyczne z tymi używanymi w Regulaminie gry dostępnym pod adresem http://pomoc.margonem.pl
1.2. Gracz we wszystkich dziedzinach gry zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie pojętych zasad dobrego wychowania jak i netykiety. W przypadku niestosowania się do w/w zasad Gracz musi liczyć się z możliwością otrzymania kary.
1.3. Usługodawca może nałożyć na gracza następujące kary: „knebel” – zakaz pisania na forum, „blokada konta” – zakaz używania danego konta, „ban IP” – zablokowanie korzystania z jakiegokolwiek konta dla użytkowników danego numeru IP. Większość kar nakładanych jest na określony czas. Karą ostateczną i nieodwracalną jest usunięcie konta lub postaci w grze.
1.4. Gracz zobowiązuje się do nazywania swoich postaci, klanu oraz innych elementów gry, na które ma wpływ kulturalnie, w sposób nie naruszający niczyich praw ani dóbr osobistych. Zabrania się używania w nicku postaci gracza nieprzyzwoitych wyrażeń lub obelg zarówno w języku polskim jak i obcym oraz rejestracji nicków o wymowie politycznej, rasistowskiej lub wskazującej na obce strony internetowe. W nicku postaci dopuszczalne są tylko litery alfabetu łacińskiego oraz polskie znaki diakrytyczne. W szczególności zabronione są nazwy kojarzące się z faszyzmem, nazizmem, antysemityzmem, komunizmem i propagowaniem nienawiści. Ostateczną decyzję o poprawności nazwy, jej zmianie i karze podejmują Twórcy Gry.

2. Użytkowanie konta w grze Margonem.
2.1. Każdy Gracz może posiadać co najwyżej jedno konto w grze. Jeśli korzysta z dwóch lub więcej kont, zostaną mu one odebrane i usunięte. Użytkownikiem konta jest właściciel e-maila przypisanego do konta.
2.2. Na jedno konto poza jego użytkownikiem może logować się zastępca, który musi zostać aktywowany w konfiguracji na opisanych tam zasadach.
2.3. Zastępca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń systemowych, które wynikają z tej funkcji, w szczególności nie może logować się używając hasła użytkownika.
2.4. Jeśli z tego samego komputera korzystają inni domownicy grając na wspólnym koncie, nie można posiadać zastępcy, a informację o tym należy zamieścić w konfiguracji przy informacji o zastępcy.
2.5. Konto w grze można nieodpłatnie przekazać innej osobie, jednak należy spełnić następujące warunki: wpis o zmianie użytkownika i data zmiany muszą na stałe znaleźć się w profilu, konto nigdy więcej nie będzie mogło zmienić użytkownika, a cała operacja możliwa jest tylko dla kont poniżej 100 poziomu.
2.6. Każdy gracz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto. W przypadku złamania zasad gry, karane jest konto, bez względu na to, kto w momencie złamania zasad na nim przebywał.
2.7. W przypadku utracenia hasła do konta jedyna możliwość jego odzyskania to użycie panelu przypominania hasła na e-mail. W przypadku nie podania adresu e-mail w konfiguracji lub utracenia dostępu do niego - Gracz może skorzystać z płatnej usługi premium pozwalającej na zmianę zablokowanego adresu poczty elektronicznej. Jeśli Gracz zapomni lub straci hasło dostępu do konta w Grze i nie zdecyduje się skorzystać z usługi premium umożliwiającej zmianę zablokowanego adresu e-mail, traci na zawsze dostęp do konta.
2.8. Data urodzenia jest dodatkowym zabezpieczeniem konta, jeśli Gracz jej nie zna, nie można jej w żaden sposób odzyskać. Jeśli data została ustawiona, a Gracz jej nie zna - konto przepada, a Usługodawca nie będzie w takie sprawy ingerować.
2.9 W przypadku bezpośredniej weryfikacji w grze przez Mistrza Gry, czy gracz nie korzysta z nielegalnego oprogramowania/dodatku aktywnie wspomagającego grę, Gracz jest zobowiązany do reakcji i wykonywania instrukcji otrzymanych od Mistrza Gry.

3. Wypowiadanie się w grze, w szczególności na forum.
3.1. Każdy Gracz posiadający konto w grze Margonem posiada dostęp do forum, który jednak może zostać zablokowany czasowo lub na stałe w przypadku nieodpowiedniego zachowania Gracza.
3.2. Blokada pisania na forum (knebel) przydzielany jest przez moderatorów forum.
3.3. Knebel zostaje przydzielony za zachowania nieodpowiednie na forum, w szczególności gdy Gracz:
a) Zakłada temat w złym dziale.
b) Zakłada temat lub pisze posty o bezsensownej treści.
c) Używa wulgaryzmów, obraża graczy lub inne osoby.
d) Próbuje handlować.
e) Zakłada tematy lub pisze posty celem podniesienia sobie reputacji.
f) Wykazuje zachowania charakterystyczne dla trollowania.
g) Popiera lub pozytywnie ocenia tematy albo posty, które są niezgodne z regulaminem.
3.4. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały, treści, zdjęcia i grafiki, które umieści w grze, treści wypowiedzi na forum gry, wysyłane wiadomości do innych graczy i inne teksty umieszczane przez siebie oraz zastępcę na stronach gry.
3.5.Gracz zobowiązuje się do niepublikowania w grze żadnych materiałów i treści, które nie są jego własnością lub narażają prawa osób trzecich. Plagiatowanie twórczości innych osób jest szczególnie karane w grze.
3.6 Absolutnie zakazane jest publikowanie lub udostępnianie informacji o błędach w grze, które inni gracze mogą wykorzystać. Błędy takie Gracz zobowiązany jest zgłosić natychmiast poprzez panel kontaktowy do Administratora gry. Wszystkie pozostałe błędy należy zgłaszać na forum w dziale ku temu przeznaczonym.
3.7. Wszędzie w grze niedopuszczalne jest wklejanie linków/odnośników do:
a) Szkodliwego oprogramowania, w szczególności malware, spyware oraz wirusów.
b) Linków referencyjnych. Jedyny wyjątek to profil gracza.
c) Reklam stron niedotyczących gry Margonem.
d) Stron obraźliwych, wulgarnych lub tylko dla dorosłych.
3.8. Na forum można przydzielać punkty reputacji wg swojej woli. Nie wolno jednak umawiać się z innymi graczami celem sztucznego obniżenia lub podniesienia komuś reputacji. W szczególnych przypadkach reputacja może być ręcznie przez Twórców edytowana, jeśli uzna, że jej przydzielanie zostało nadużyte.
3.9. Uprasza się graczy o pozytywne ocenianie dobrych postów, a negatywne ocenianie spamu, postów i tematów pozbawionych sensu.

4. Zakazy w grze.
4.1. Zakazane jest oszukiwanie w grze pod każdą formą, w szczególności:
a) Używanie wszelakich programów aktywnie wspomagających grę.
b) Tzw. „farming” – zakładanie lub używanie wielu kont dla korzyści jednego.
c) Używanie błędów w grze.
d) Rozpowszechnianie linków do stron wyłudzających hasła do kont.
4.2. Pozostałe czynności zabronione to:
a) Handel kontami lub postaciami pod każdą postacią i na każdym poziomie.
b) Handel złotem lub Smoczymi Łuskami, za wyjątkiem dopuszczonych form handlu w grze.
c) Oferowanie złota lub innych korzyści w zamian za punkty honoru lub reputację.
d) Prześladowanie/nękanie innych graczy.
e) Plagiatowanie twórczości innych, w tym stron klanowych oraz ogólnie pojętego słowa pisanego w dziale Publicystyka na forum.
f) Sprzedawanie informacji o lokacji herosów.
g) Publikowanie w grze danych osobowych i wizerunku innych graczy bez ich zgody.
4.3. Zabronione jest podszywanie się pod znanych Graczy, Moderatorów, Pomocników czy Twórców gry, poprzez ustawianie sobie łudząco podobnego pseudonimu. W takim przypadku postać może zostać usunięta lub nazwa zostanie zmieniona na taką wg pomysłu Twórcy.

5. Postanowienia końcowe.
5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek umowy zawierane pomiędzy Graczami.
5.2. W przypadku niejasności Etykiety lub jej interpretacji wszelkie wątpliwości są wyjaśniane przez Twórców.
5.3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Etykiety. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie na stronie margonem.pl.
5.4. Kary nakładane przez Twórców są zależne od nich i nie podlegają negocjacjom.
5.5. Twórcy gry w uzasadnionych okolicznościach mogą zwolnić danego użytkownika z przestrzegania wybranych punktów Etykiety, jakkolwiek nie może to prowadzić do nadużyć względem pozostałych graczy.
5.6. Wszelkie sprawy dotyczące kont, kradzieży, włamań, zakupów, reklamacji i innych części gry podlegają rozpatrzeniu w trybie opisanych w IX ust. 4 – 9 Regulaminu.