Mechanika gry
Zmodyfikowany: 4 dni temu przez Clarion (718,272)


Typy światów


Rozróżniamy 7 typów światów:
1. Normalne, jak Tarhuna.
2. PvP, jak Perkun: Zasady na światach PvP
3. Non-PvP, jak Majuna, gdzie walki między graczami wymagają na wszystkich lokacjach zgody obydwu stron
4. Fabularne, jak Nerthus: Zasady na światach fabularnych
5. Prywatne. Zasady opisane tu.
6. Brutal-Pvp, jak Brutal: Zmiany dla światów Brutal-PvP
7. Zawodowe, jak Berufs: Zmiany dla światów zawodowych

Podstawowe komendy dostępne na chacie w grze


@nick wiadomość - wiadomość prywatna, przy czym spacje muszą być w nicku zastąpione pojedynczym znakiem podkreślenia: _
/r - odpowiadanie na prywatne wiadomości
/k wiadomość - wiadomość wysłana do wszystkich z naszego klanu
/g wiadomość - wiadomość wysłana do wszystkich należących do drużyny
/cls - czyści aktualną zakładkę chatu
/cls * - czyści wszystkie chaty
/lvl nick - pokazuje aktualny poziom i profesję gracza

Komendy dostępne dla moderatorów czatu (aby uniknąć nadużyć, poniższe komendy są logowane. Każdy MG może sprawdzić czy moderator nie nadużywa swojej władzy):

/mute xx nick gracza - nałożenie wyciszenia na gracza 'nick gracza' na xx godzin, wyciszenie nie pozwala pisać na czacie ogólnym, gdy nie podamy xx, przyjmowana jest wartość domyślna
/unmute nick gracza - zdjęcie wyciszenia
/kill xx nick gracza - nałożenie kary stanu śmierci na gracza na xx godzin, podczas stanu śmierci widzimy czarny ekran z czasem odliczającym moment odrodzenia
/unkill nick gracza - natychmiastowe odrodzenie gracza
!nick wiadomość - ostrzeżenie dla gracza

Uwaga - wszystkie dostępne dla siebie komendy (lista jest różna, w zależności od uprawnień) można uzyskać wpisując w grze /pomoc na czacie gry.

Komendy dostępne w konsoli w grze


~ - otwarcie/zamknięcie konsoli
show battle - pokazanie ostatniej walki
equip - wyświetla nazwy oraz numery ID wszystkich przedmiotów gracza

Statystyki główne


Poziom
Bonus do punktów życia = 20*(lvl^1.25)
Każdy poziom powyżej 5lvl przewagi nad przeciwnikiem daje +3% do szansy na krytyk oraz +10% do siły krytyka (max 300%).
Każdy poziom poniżej 5lvl w stosunku do przeciwnika osłabia szansę na krytyk o 3%.

Siła
1pkt = +5 życia
Dodatkowo siła wzmacnia siłę krytyka fizycznego od 20 poziomu wg wzoru: Siła krytyka fizycznego = (siła / połowę poziomu gracza) %. Przykład: Gracz na 200 poziomie posiada 1000 siły. 1000/(0.5*200)=+10% siły krytyka fizycznego.
Ponadto w grze można zdobyć umiejętności zwiększające obrażenia ataku w zależności od wielkości siły (dla walki w zwarciu).

Zręczność
1pkt=2% szybszy atak, maksymalnie 200% wpływu do 100 zręczności, powyżej 100zr +2% za każde 10zr
30pkt=+1 do uniku
W grze można zdobyć umiejętności zwiększające obrażenia ataku w zależności od wielkości zręczności (dla walki z dystansu).

Intelekt
Absorpcje fizyczna oraz magiczna są ograniczone wielkością intelektu*7.
Dodatkowo intelekt wzmacnia siłę krytyka magicznego od 20 poziomu wg wzoru: Siła krytyka magicznego = (intelekt / połowę poziomu gracza) %. Przykład: Gracz na 200 poziomie posiada 1000 intelektu. 1000/(0.5*200)=+10% siły krytyka magicznego.
Zwiększa manę po nauczeniu się odpowiedniej umiejętności (powyżej 25lvl).
W grze można zdobyć umiejętności zwiększające obrażenia ataku magicznego w zależności od wielkości intelektu.


Ogólne wzory i zasady rozgrywki


Kiedy atakujemy potworki o niższym niż nasz poziomie dostajemy o 4% doświadczenia mniej niż normalnie za każdy poziom różnicy. Działa to tylko w jedną stronę, za atakowanie potworków o wyższym poziomie nie ma bonusu.

Przedmiot zostaje zniszczony po walce z potworkiem typu zwykłego lub elitarnego, jeśli gracz ma więcej niż 13lvl przewagi. Poziom takiego potworka jest oznaczany jako szary. W przypadku potworka typu elita II, heros, tytan - na gracza działa boska interwencja, która zabija go w momencie inicjacji walki. W grze istnieją także wyjątki od tej zasady. Są to zwykle potwory o niskim poziomie, z których wypadają wyłącznie neutralne lub konsumpcyjne przedmioty (na przykład wilki, króliki), heros Mietek Żul, który posiada niezniszczalny szablon lootów i ma wyłączoną boską interwencję, potwory, z których zdobycie przedmiotu jest trudne lecz wymagane do wykonania questa (np. błędne ogniki) lub potwory eventowe (niektórzy herosi).
Przedmioty z potworów powyżej 230lvl nie niszczą się przy przewadze poziomowej gracza - domyślnie 13 lvl.

Przydzielanie łupów z walk dla grup graczy
Po zakończonej walce wszystkim graczom w niej uczestniczącym pokazywane jest okienko ze zdobytymi przedmiotami, gdzie dla każdego przedmiotu wybieramy: 1) bardzo potrzebuję, 2) potrzebuję, 3) nie chcę. Domyślnie każdy gracz ma wybraną opcję 2). Wybór 3) powoduje że przedmiotu na pewno nie otrzymamy (jeżeli nikt przedmiotu nie chciał, zostanie on skasowany). Wybór 1) działa tylko dla graczy, których profesja pasuje do profesji przedmiotu (w przeciwnym wypadku 1) rozpatrywane jest jako 2)). Losowanie odbywa się po kolei (od lewej do prawej) dla każdego przedmiotu, na początku wśród tych graczy, którzy wybrali dla niego opcję 1), później wśród tych, co wybrali 2). Jeżeli nie ma graczy z wybranymi 1) lub 2), przedmiot jest kasowany.
Gracze którzy zginęli w walce mają szansę brać udział w losowaniu, o ile odczekają do końca walki obserwując jej przebieg.
Jeżeli graczowi został przydzielony w losowaniu przedmiot, to na zdobycie kolejnego ma 10x mniejszą szansę niż inni, którzy jeszcze nic nie otrzymali. Pierwszeństwo nad tą zasadą ma wybór 1) lub 2).
Uwaga: szybkość kliknięcia na przycisk "bardzo potrzebuję" nie ma żadnego znaczenia podczas losowania komu przydzielić łup. Obowiązują tylko zasady podane powyżej.
Jeżeli grupa graczy atakuje przeciwnika typu NPC: elita II, heros, tytan, to możliwe jest zdobycie większej ilości łupów z takiego NPC. Ilość losowań łupów zależna jest od wielkości grupy i przedstawia się następująco:
- dla 2 graczy w grupie - 1 losowanie + 50% szansy na drugie
- dla 3 graczy w grupie - 2 losowania
- dla 4 graczy w grupie - 2 losowania + 50% szansy na trzecie
- dla 5 graczy w grupie - 3 losowania
- dla 6 graczy w grupie - 3 losowania + 50% szansy na czwarte
- dla 7 graczy w grupie - 4 losowania
- dla 8 graczy w grupie - 4 losowania + 50% szansy na piąte
- dla 9 graczy w grupie - 5 losowań
- dla 10 graczy w grupie - 5 losowań + 50% szansy na szóste

Jeżeli grupa graczy atakuje przeciwnika typu Kolos to możliwe jest zdobycie jeszcze większej ilości łupów. Ilość losowań jest wprost proporcjonalna do wielkości grupy (1 gracz = 1 loot, bez względu na to czy postać przeżyje do końca walki). Dodatkowo przedmioty są od razu dostosowane do naszej profesji (wygrana walka zawsze oznacza 1 przedmiot na naszą profesję) i ściśle przypisane do postaci (konkretny przedmiot do konkretnej osoby - nie ma sytuacji, że ktoś nie zdobędzie przedmiotu).

Łupy nie są przydzielane, jeśli postać jest wylogowana (nawet jeśli zostanie potwierdzone okno łupów). Dopóki przedmiot nie wpadnie do torby to gracz nie jest jego właścicielem.

Jeśli w drużynie różnica poziomów pomiędzy graczem z najniższym poziomem, a najwyższym będzie wynosiła więcej niż 20%*lvl mniejszego +4 (dla światów prywatnych w tym Nerthusa: 40%*lvl +4) to ilość losowań przedmiotów będzie zawsze wynosiła 1 niezależnie od wielkości grupy.

Mikstury zwiększające szansę na łup z zabitych potworów działają na wszystkich serwerach, nawet tych prywatnych ze zmienioną szansą na pusty łup. Przedmioty takie działają również na NPC typu Rycerz z za małym mieczem, Ołtarz Pajęczej Bogini. Mikstury nie działają na serwerze Brutal podczas zdobywania przedmiotów z graczy.

Zasady naliczania doświadczenia za walkę:
1. Obliczenie bonusu za dużą utratę HP graczy (-15 .. +10%)
2. Obliczenie bonusu za typ NPC (e2 +200%, heros +1500%)
3. Obliczenie doświadczenia za wszystkie pokonane potwory z uwzględnieniem bonusów 1 i 2.
4. Zsumowanie z bonusem za bycie w drużynie
5. Zsumowanie z bonusem za walkę z grupą NPCów
6. Przemnożenie z bonusem ustawień światów prywatnych lub eventów nocnych
7. Zsumowanie z bonusem za zdobycie mapki (tylko Perkun)
8. Przemnożenie przez współczynnik "fair" (redukcja doświadczenia, jeżeli w drużynie są poziomy graczów znacznie odbiegające od siebie, np. 10 oraz 100 poziom, aby ten z 10 poziomem nie mógł szybko wbić poziomu podpinając się pod silną grupę)
* W tym momencie następuje podzielenie doświadczenia przez liczbę graczy ze zwycięskiej drużyny i kolejne obliczenia wykonywane są indywidualnie, dla każdego gracza.
9. Przemnożenie przez bonus z rangi klanowej.
10. Uwzględnienie dodatkowego expa za zabicie gracza poszukiwanego listem gończym
11. Przemnożenie doświadczenia przez bonusy (dodatnie lub ujemne) z błogosławieństw

Między najsłabszym a najmocniejszym graczem w grupie może teraz być 20%*lvl mniejszego różnicy, ale nie mniej niż 10, aby zdobywać doświadczenie oraz zaliczać questy grupowe. Ilość doświadczenia za zabicie przeciwnika na tym samym poziomie równa się ilości doświadczenia za zabicie zwykłego NPC.

Mikstury dodające doświadczenie - można je wylosować ze skrzyń, które są dziennymi nagrodami za uczestnictwo w Otchłani. Mikstury dodają na postać X-krotność doświadczenia za zabicie gracza na twoim poziomie (jednak nie więcej niż za 300 lvl). Dla światów prywatnych wartości są zależne od jego indywidualnych ustawień (dla Brutala dodaje 5x mniej doświadczenia). Błogosławieństwa zwiększające doświadczenie za zabite potwory nie wzmacniają mikstur dodających doświadczenie. Przedmiot ten posiada blokadę użycia na mapach z włączonym PvP.

Talizmany tego samego typu nie sumują się i działa tylko jeden, najlepszy z nich. W przypadku redukcji czasu wracania do siebie - mający największy % redukcji, a w przypadku leczenia - mający największy iloczyn szansy % razy ilość leczonych punktów życia. By talizman był brany pod uwagę w obliczeniach, musi on być aktywny (związany z graczem). Talizman uleczy gracza tylko, jeśli leczona przez niego ilość życia została stracona w walce.

Zwoje wyszukania herosa - zwój pokazuje herosa +-13 poziomów wyższego niż poziom gracza, który użył zwoju. Od reguły jest wyjątek: wszyscy gracze od 227+X poziomu (gdzie X=14 lub inna wartość niszczenia przedmiotów dla światów prywatnych) mają wyświetlanych herosów większych niż 227 poziom.

Statystyki z przedmiotów


Atak fizyczny - broń daje bezpośredni atak wyrażony za pomocą przedziału min-max.

Atak magiczny - atak z różdżek, orbów oraz lasek magicznych, którego nie da się uniknąć (można jedynie redukować przez pancerz, odporności i blok). Atakami magicznymi posługują się magowie.

Łączony atak fizyczny i magiczny - broń daje bezpośredni atak wyrażony za pomocą przedziału min-max oraz dodatkowy atak magiczny. Jeśli atak fizyczny zostaje uniknięty to atak magiczny również. Z tego typu ataku korzysta paladyn i tropiciel.

Pancerz - redukuje obrażenia od zwykłych (nie magicznych) broni. Aby atak przeciwnika zadał nam 0 obrażeń potrzeba mieć pancerz ~1.5 razy większy niż atak. Jeśli pancerz jest równy atakowi redukowane jest około 80% obrażeń. Połowa wartości pancerza używana jest do redukcji obrażeń magicznych.

Odporności - procentowa wartość obniżania obrażeń danego typu. Obrażenia magiczne (ogień, błyskawice, zimno) są najpierw obniżane przez pancerz, od trucizny tylko odpornością. Większość magicznych umiejętności ofensywnych (nie sumujących się z atakiem, np. ściana ognia) pomija pancerz, ale nie odporności.

SA (Szybkość ataku) - zależna od zręczności oraz bonusów z przedmiotów. Każdy gracz posiada niewidoczny bonus +1.0 do SA, w związku z tym jeśli gracz posiada SA=3 a przeciwnik SA=1, traktowane jest to jako SA=4 vs SA=2, więc gracz pierwszy ma 2 razy częstszy cios niż przeciwnik.

Cios krytyczny - uderzenie przeciwnika w czułe miejsce powodujące większe obrażenia, początkowo cios krytyczny posiada siłę 120% ataku fizycznego i 120% ataku magicznego, siła ciosu może być później zwiększana przez umiejętności oraz bonusy z przedmiotów. Bazowo szansa wynosi 1% i jest zwiększana o 0.02% za każdy poziom gracza, czyli mając 100lvl mamy wyjściowo 3% szansy na krytyk.

Unik - wzór na szansę uniku jest: 20*unik/oplvl[%], gdzie oplvl to poziom przeciwnika. Maksymalnie 50% wpływu. Początkowa wartość uniku to zręczność/30 (plus ewentualne bonusy z przedmiotów i umiejętności). Nie można uniknąć ciosów od potworków oraz graczy o profesji maga.

Obniżanie uniku - bonus obniża unik przeciwnika raz na całą walkę. W przedmiotach bonus działa jako stałe wartości, natomiast w umiejętnościach jako procenty.
W przypadku, gdy przeciwnik posiada ponad 50% uniku to jest on odejmowany najpierw od "nadwyżki", np. na 200 lvlu przeciwnik posiadając 277 punktów uniku ma w domyśle 55% szans na unik (wartość ta równana jest do 50%, czyli tyle ile maksymalna wartość jaką może posiadać gracz podczas walki). Przeciwnik obniżając unik o 10% zostawia graczowi 45% (55-10=45%).

Blok - procentowa szansa na blok wynosi 20*blok/oplvl[%], gdzie oplvl to poziom przeciwnika. Najczęściej mamy 20% szans na blok, jeśli nasza tarcza ma blok równy poziomowi przeciwnika. Blok oznacza zmniejszenie obrażeń fizycznych oraz magicznych o 8*(wartość bloku+poziom broniącego), czyli np. 20 bloku na tarczy dla gracza na 20lvl blokuje do 320 obrażeń wszystkich typów.

Przebijanie - procentowa szansa na przebicie pancerza - w czasie ataku pancerz przyjmuje wartość 0, przebijanie nie zadziała, jeżeli przeciwnik wykona: unik, blok, odbicie strzały, blokadę przebicia.

Obrażenia od błyskawic - bardzo nieregularne obrażenia magiczne, losowane od 1 do maksymalnej wartości. Obrażenia minimalne mogą wzrosnąć po nauczeniu się odpowiedniej umiejętności.

Obrażenia od ognia - stałe obrażenia magiczne przy ataku, ok +/-20% rozrzutu obrażeń.

Obrażenia od zimna - mają 2 efekty. Pierwszy to spowalnianie przeciwnika, a drugi to stałe obrażenia magiczne przy ciosie. Spowolnienie działa przez 2 tury od momentu zadania ciosu i kumuluje się do dwukrotności otrzymanej wartości maksymalnej. W przypadku, gdy broń główna i pomocnicza/strzały posiadają spowolnienie od zimna brana jest najwyższa wartość.

Trucizna - efekt pasywny, działający co określony odstęp czasu, mający dwojakie działanie. Pierwsze to redukcja szybkości ruchów przeciwnika, drugie to stałe obrażenia przy ciosie (trafienie nakłada na przeciwnika obrażenia od trucizny przez 5 tur). 2 takie efekty się nie sumują, ale efekt sumuje się np. z obrażeniami od zimna. Spowolnienie działa przez 2 tury od momentu zadania ciosu. W przypadku, gdy broń główna i pomocnicza/strzały posiadają spowolnienie od trucizny brana jest najwyższa wartość. Trucizna nie zadziała, jeśli atak na którym pojawił się ten bonus nie zrani przeciwnika (otrzymany obrażenia od ataku będą równe 0).

Obniżanie SA przeciwnika - działa całą walkę od momentu zadania pierwszego celnego ciosu. Wartość spowolnienia sumuje się z wszystkich posiadanych przedmiotów (spowolnienie z żywiołu zimna lub trucizny nie jest wliczane do tego obniżania).

Wszelkie efekty spowolnienia i obniżenia SA sumują się w walkach grupowych, jednak tylko do maksymalnych wartości swojego typu. Przykład I: w 3 osobowej grupie łowców, którzy atakują trucizną działa spowolnienie o najwyższej wartości. Dopóki gracz z najwyższą wartością spowolnienia atakuje i tym samym utrzymuje je na przeciwniku to pozostałe spowolnienia nie grają roli w walce. Przykład II: w 4 osobowej grupie (łowca z trucizną, tancerz z trucizną, mag z zimnem oraz wojownik z obniżaniem SA z przedmiotów) walcząc razem przeciwko tytanowi - wszystkie spowolnienia sumują się do najwyższych wartości, czyli wartość spowolnienia maga z zimnem + obniżanie SA z przedmiotów wojownika + najwyższa wartość spowolnienia z trucizny (w tym przypadku łowca lub tancerz, zależy kto ma tego spowolnienia więcej). Dodatkowo istnieje warunek maksymalnego spowolnienia - nie da się spowolnić przeciwnika tak, aby miał mniej niż 33% początkowego SA (czyli NPC posiadając 10SA po maksymalnym obniżeniu posiada 3,33SA).
Tylko spowolnienia z umiejętności zapewniają możliwość łączenia ich do 2, tzn. że dodatkowe spowolnienie z Lodowego pocisku od 10 magów z grupy sumuje się do 2 najwyższych wartości. Podobnie jest z Szadzią oraz innymi umiejętnościami - ich efekty sumują się od maksymalnie dwóch graczów.

Głębokie rany - efekt pasywny należący do obrażeń warunkowych, działający co określony odstęp czasu, - procentowa szansa na x obrażeń co pewien czas. Jeśli rana została zadana, przez 5 kolejek przeciwnik otrzymuje obrażenia (mogą być redukowane przez wyuczoną odpowiednią umiejętność). Jeśli bronie w obu rękach mają ten bonus, ich szansa procentowa oraz obrażenia nie sumują się (liczona jest oddzielnie dla każdej z broni). Zadanie głębokiej rany w momencie, gdy już jedna jest aktywna, powoduje wzmocnienie poprzedniej rany o 50% siły nowej oraz o 2 tury. Głęboka rana nie zadziała, jeśli atak na którym pojawił się ten bonus nie zrani przeciwnika (otrzymany obrażenia od ataku będą równe 0).

Głęboka rana, a trucizna lub magia żywiołów - w przypadku gdy obydwa bonusy występują razem (np. jeden od strzał, drugi od łuku lub jeden z broni głównej, a drugi z pomocniczej), trucizna oraz magia żywiołu ma pierwszeństwo nad głęboką raną (ten bonus jest redukowany do 50%). Jednoczesne używanie obydwu bonusów dawało zbyt dużą przewagę w walce.

Absorpcja (fizyczna/magiczna) - tarcza która redukuje do 75% fizycznych i do 90% magicznych obrażeń, ale każdy cios obniża jej wartość aż do zera. Jej łączna wartość nie może przekroczyć intelekt*7. Absorpcja fizyczna może działać także na strzały za pomocą wzmocnienia absorpcji dystansowej.

Obniżanie szansy na cios krytyczny przeciwnika - Sumuje się z dowolnej ilości przedmiotów. Nie obniża szansy na cios bardzo krytyczny.

Przywracanie punktów życia podczas walki - efekt pasywny, działający co określony odstęp czasu, sumuje się z dowolnej ilości przedmiotów.

Obrażenia warunkowe - wszelkie efekty, które cyklicznie zadają obrażenia oraz ich pojawienie się jest zależne od danego warunku, np. głęboka rana, trucizna - jeśli posiadamy broń z takim bonusem i zranimy nią przeciwnika, podpalenie, porażenie - jeśli użyjemy odpowiedniej umiejętności.

Efekty obezwładnienia - powodują utratę jednej tury: ogłuszenie i zamrożenie lub utratę dwóch tur: potężne ogłuszenie, potężne zamrożenie, potężne podpalenie, potężne porażenie, potężna przeszywająca strzała.

Efekty stłumienia - przerywają efekt akcji przeciwnika (użycie umiejętności lub atak). Do tej grupy zaliczamy: klątwy, oślepienie oraz wytrącenie z równowagi.

Typy przedmiotów


Ulepszone - każdy przedmiot może być ulepszony tylko raz. Zwykle jest to usługa płatna. Dostępne są ulepszenia o wartości 2-13%. Ze względu na małe wartości, odporności są ulepszane 2x bardziej, a szansa na cios krytyczny 4x.
Unikat - przedmiot który wypada z potworków z szansą* 1/200 (0.5%) - jeśli potworków z których wypada jest więcej, wtedy szanse na wypadnięcie dotyczą zabicia ich wszystkich.
Heroiczny - przedmiot który wypada z potworków z szansą* 1/500 (0.2%). Zasady j.w.
Legendarny - przedmiot który wypada z potworków z szansą* 1/2000 (0.05%). Zasady j.w.

*Podana szansa na wypadnięcie przedmiotu jest orientacyjna. W zależności od wielkości szablonu zdobyczy jak i rodzaju NPC może się różnić (niektóre potworki są bardziej hojne niż inne, np. herosi mają ok. 10-krotnie większą szansę na zdobycie przedmiotów unikatowych, heroicznych i legendarnych). Dodatkowo szansa nie uwzględnia ustawień serwera (np. światy prywatne mają kilkukrotnie większą szansę na zdobycie przedmiotu). Dokładnych szans na poszczególne przedmioty w szablonie NPC nie udostępniamy.

Dodatkowo każdy przedmiot legendarny posiada jeden z bonusów specjalnych:
             - cios bardzo krytyczny: 13% szansy (13% z początkowej wartości ciosu krytycznego w walce) na podwojenie mocy ciosu krytycznego
             - dotyk anioła: podczas udanego ataku* 7% szansy na ogromne uleczenie ran, nie więcej niż stan początkowego życia. Dokładna ilość leczenia z tego bonusu wynosi (lvl^2+100*lvl)/20 + 0.03 pHP, gdzie lvl to poziom przedmiotu, pHP - maksymalny poziom życia gracza. Limit takiego leczenia wynosi              100% początkowego hp w walce
             - klątwa: podczas udanego ataku* otrzymujesz 9% szans na aktywację klątwy, która zablokuje najbliższą wykonywaną przez przeciwnika akcję
             - ostatni ratunek: kiedy po otrzymanym ataku zostanie graczowi mniej niż 18% życia, zostaje jednorazowo znacznie uleczony. Dla jednego bonusu legendarnego leczone jest średnio 40% życia. Rozrzut pomiędzy średnią wynosi +/-10%.
             - krytyczna osłona: przyjmowane ciosy krytyczne są o 20% słabsze
             - ochrona żywiołów: 16% szans, nad podniesienie odporności na magie do maksimum (90%) przy przyjmowaniu ciosu magicznego
             - fizyczna osłona: przyjmowane obrażenia fizyczne (po wcześniejszej redukcji przez pancerz) zmniejszone o 16%.
             - płomienne oczyszczenie: podczas otrzymywania celnego ataku 12% szans na usunięcie z postaci efektów obezwładnienia, spowolnienia i obrażeń warunkowych.
             - oślepienie: podczas przyjmowania ataku 9% szansy na oślepienie przeciwnika i zablokowanie jego najbliższej akcji.

Bonusy tego samego typu sumują się zgodnie z zasadą: kolejny bonus dodaje połowę wartości poprzedniego. Przykład dla krytycznej osłony. Pojedynczy bonus = 20%, podwójny = 20 + 10 = 30%. Potrójny 20 + 10 + 5 = 35%, Poczwórny = 20 + 10 + 5 + 2.5 = 37.5%, po zaokrągleniu 38%, itd dla każdego kolejnego bonusu. Dla ostatniego ratunku początkowa średnia wartość leczenia wynosi 40%, a każda następna według powyższej zasady (40 + 20 + 10 +...).
Aby gracze nie używali legend ze względu na bonusy w nieskończoność, zostaje wyznaczony próg działania, który jest równy większej z liczb: 30lvl lub 25% poziomu przedmiotu. Powyżej tego progu każdy poziom osłabia działanie efektu o 2% jego wartości (wartość bonusu zaokrągla się do najbliższej liczby naturalnej).

*udany atak = przeciwnik nie wykonał: uniku**, parowania bronią główną, odbicia strzały
**Nie dotyczy: dotyk anioła

Umiejętności


Każdy gracz od 25 poziomu posiada punkty zdolności, które może inwestować w różne umiejętności. Komputerowi przeciwnicy również posiadają umiejętności, im rzadszy typ potworka, tym więcej umiejętności posiada. W przypadku walk grupowych wszystkie umiejętności aktywne sumują się od maksymalnie dwóch różnych graczy, np. Gracz w drużynie jest w stanie rzucić aurę szybkości o pojedynczej mocy (rzucanie ich jedna po drugiej nie zwiększy jej mocy, jedynie nadpisze czas jej trwania). Moc czarów można podwoić, jeśli rzuca go też inna osoba z drużyny (jest to maksymalna wartość mocy umiejętności, nie da się jej potroić).

Rozpoczynanie walk z NPC


1. Walka rozpoczynana jest natychmiast, jeżeli przy atakowanym NPC znajduje się tylko jeden gracz bądź kilku graczy z tej samej drużyny.
2. Jeżeli bezpośrednio przy atakowanym NPC znajduje się przynajmniej dwóch graczy z różnych drużyn to start walk opóźniony jest o 2 sekundy, czas ten liczony jest od momentu kliknięcia w przycisk ataku przez pierwszego gracza. Przez ten okres inni gracze mają także szansę na kliknięcie na atak. Nad graczami chcącymi rozpocząć walkę pojawia się wtedy ikonka mieczyka ze znakiem zapytania. Po upływie dwóch sekund serwer losuje jednego gracza.
Kilka faktów:
- każdy gracz ma równe szanse na rozpoczęcie ataku, losowanie nikogo nie faworyzuje
- szybkość kliknięcia oraz ilość kliknięć na przycisk rozpoczęcia ataku nie mają żadnego znaczenia podczas losowania
- jeżeli wielu graczy z tej samej drużyny wykona klik na atak, to nie zwiększa to ich szans na rozpoczęcie ataku, w losowaniu bierze udział cała drużyna jako jednostka
- jeżeli atakowana jest grupa NPC, to tryb losowania włącza się, jeżeli przy byle którym członku grupy NPC znajduje się przynajmniej dwóch graczy z różnych drużyn
- tryb losowania nie przeszkadza w samotnym/drużynowym zdobywaniu doświadczenia (włącza się tylko wtedy, gdy przy atakowanym NPC/grupie NPC znajdują się inni gracze z innej drużyny)
- tryb losowania został wprowadzony po to, by każdy gracz, niezależnie od szybkości łącza i klikania, miał taką samą szansę na rozpoczęcie ataku; system ten eliminuje także proste boty oraz nielegalne rozszerzenia (dodatki) gry.
3. Jeśli gracz rozpocznie dialog z npc, inny gracz może go zaatakować. Po upłynięciu 10 sekund rozpoczęcie walki z taką osobą nie jest możliwe.
4. Gracz rozpoczynający walkę samotnie lub w grupie w pierwszej turze ma 15 sekund na oddanie ciosu. Jeśli w tym czasie nie wykona ruchu, czas w następnej turze skraca się do 10 sekund. Jeśli w drugiej turze również nie wykona ruchu w określonym dla niego czasie, w kolejnej turze będzie mieć 5 sekund na ruch. Brak aktywności sprawia, że od 3 tury, każda następna przydziela 5 sekund na ruch. Jeśli gracz wykona ruch w walce, czas w kolejnej turze na oddanie ciosu wraca do poziomu 15 sekund.

Limity złota


Limity utrudniają kradzieże i inne nieuczciwe formy zdobywania złota, zmniejszają inflację, zapobiegają sztucznie wywindowanym cenom na aukcjach. Jeżeli gracz zdobędzie złoto ponad limit, będzie one automatycznie skasowane przez system. Operacje, przy których dokonywane są duże transfery złota (np. handel między graczami, wysyłka pocztą) są poprzedzane ostrzeżeniami przed limitami. Zestawienie limitów złota dla danych poziomów doświadczenia gracza:

Poziomy 1-9 - 300k
Poziomy 10-24 - 100m
Poziomy 25-49 - 500m
Poziomy 50-74 - 750m
Poziomy 75-99 - 1000m
Poziomy 100-149 - 1500m
Poziomy 150-999 - 2000m

Listy gończe


* Każdy, kto zabije gracza z poziomem niższym o 16+x włącznie, otrzymuje punkt karny (x wynosi 1 na każde 5 poziomów wyższych od 100). Przykładowe wartości dla różnych graczy, którzy atakują z przewagą poziomową:
- gracz z 65 lvl atakuje gracza z 50 lvl (punkty karne nie są naliczane),
- gracz z 66 lvl atakuje gracza z 50 lvl (punkty karne są naliczane),
- gracz z 113 lvl atakuje gracza z 96 lvl (punkty karne nie są naliczane),
- gracz z 114 lvl atakuje gracza z 96 lvl (punkty karne są naliczane),
- gracz z 162 lvl atakuje gracza z 135 lvl (punkty karne nie są naliczane),
- gracz z 163 lvl atakuje gracza z 135 lvl (punkty karne są naliczane),
- gracz z 213 lvl atakuje gracza z 176 lvl (punkty karne nie są naliczane),
- gracz z 214 lvl atakuje gracza z 176 lvl (punkty karne są naliczane),
- gracz z 299 lvl atakuje gracza z 245 lvl (punkty karne nie są naliczane),
- gracz z 300 lvl atakuje gracza z 245 lvl (punkty karne nie są naliczane),
- gracz z 301 lvl atakuje gracza z 245 lvl (punkty karne są naliczane)
* Gracz, po uzbieraniu 30 punktów karnych, trafia na listę poszukiwanych.
* Poszukiwanych można atakować także na pomarańczowych mapkach, niezależnie od tego, czy zgadzają się na walkę, czy nie.
* Tylko atakującemu mogą zostać naliczone punkty karne.
* Punkty karne nie są naliczane, jeżeli klany atakującego i atakowanego prowadzą wojnę (musi być to wojna obustronna, trwająca przynajmniej 3 godziny)
* Punkty karne nie są naliczane, jeżeli atakujemy poszukiwanego listem gończym.
* Punkty karne oraz nagrody za pokonanie poszukiwanych nie są przydzielane na arenach.
* Punkty karne redukują się o dwa punkty na dobę (podczas przerwy technicznej o godzinie 5:25).
* Jeżeli w grupie graczy znajduje się przynajmniej jeden poszukiwany, to w przypadku przegrania walki wszyscy członkowie tracą złoto.
* W przypadku grup oblicza się poziom grupy, który jest ważoną średnią arytmetyczną liczoną wg wzoru: (średnia wszystkich poziomów graczy + najwyższy poziom)/2
* Listę poszukiwanych osób można wyświetlić poprzez kliknięciu na ekranie gry w kulkę pokazującą kolor mapki (wyłącznie na serwerach z SI) lub poprzez wyświetlenie okienka "Społeczność" i przejście do kategorii "Poszukiwani" (wyłącznie na serwerach z NI). Lista ta pozwala również także wybrać kilkoro z nich i oznaczyć do śledzenia na bieżąco.
* Gracz z listem gończym ma wyłączony bonus do ciosu krytycznego za przewagę poziomów.
* Gracz z listem gończym odradza się po śmierci trzy razy dłużej.
* Gracz z listem gończym po przegranej walce może stracić przedmiot ze swojego ekwipunku:
- Szanse na utratę przedmiotu danej jakości są następujące: normalny 1:50, unikatowy 1:100, heroiczny oraz przedmiot kupiony w sklepie za SŁ (ulepszony) 1:500, legendarny 1:1000.
- Szansa na utracenie przedmiotu ulepszonego w grze lub z obniżonymi wymaganiami jest taka sama jak dla normalnego, unikatu, heroika czy legendy (w zależności od jego jakości)
- Utracone przedmioty są przydzielane graczom ze zwycięskiej drużyny w okienku łupów.
- Nierozstrzygnięcie walki (remis, przerwa techniczna) powodują powrót przedmiotu do ekwipunku właściciela.
- Jeżeli gracz A pokonał w danym dniu (reset o godz. 5:25) 3 razy gracza B (z listem gończym), to każdy łup przydzielony od gracza B dla gracza A będzie niszczony.

Depozyt


* Depozyt może wykupić każda postać, która osiągnęła co najmniej 20 poziom doświadczenia.
* Do 74 poziomu można go aktywować wyłącznie za Smocze Łuski.
* Koszt opłacenia depozytu dla graczy od 20 do 74 poziomu, to 450 Smoczych Łusek miesięcznie.
* Od 75 poziomu gracz ma możliwość wykupienia depozytu za złoto.
* Gracz ma możliwość wykupienia dodatkowych zakładek depozytu.
* Koszt opłacenia depozytu w złocie wynosi 1 milion monet miesięcznie.
* Jeśli gracz ma wykupiony lecz nieopłacony depozyt, aby go aktywować musi opłacić należność za cały okres nieaktywności.
* Jeśli gracz nie opłacał depozytu przez kilka miesięcy, to jednorazowe opłacenie go na miesiąc skróci tylko okres zaległości, ale nie aktywuje depozytu.
* Opłacenie depozytu na jednym świecie sprawia, że jest on opłacony i aktywny na wszystkich serwerach.
* Jeśli gracz na świecie zwykłym skasuje wszystkie postacie w obrębie danego serwera, to depozyt na tym świecie zostanie wyczyszczony z przedmiotów o 5 rano dnia następnego.
* Zasada ta nie dotyczy światów prywatnych, gdzie depozyty nie są czyszczone z przedmiotów zarówno po kasacji wszystkich postaci jak również po zesłaniu ich na Syberię.
* Świat Nerthus jest traktowany w tej kwestii jako świat zwykły.
* Depozyt powinien prawie zawsze zawierać jakieś przedmioty i złoto

Zasady usuwania kont


* Konta poniżej 10 poziomu są usuwane po 30 dniach nieaktywności (nielogowania się do serwisu)
* Konta posiadające przynajmniej 75 Smoczych Łusek są usuwane po 1000 dni nieaktywności
* Pozostałe konta usuwane są po 365 dniach nieaktywności

Czat gry


* Wiadomość wysłana na czacie gry jest widoczna dla pozostałych graczy przez 60 minut od momentu jej wysłania lub do czasu wysłania na czacie 20 innych wiadomości.

Zasady zakładania postaci


* Limit darmowych postaci na koncie wynosi 12.
* Limit postaci na świecie, to 5 [za wyjątkiem świata Nerthus, Syberia].
- 3 postacie na świecie może założyć każdy gracz.
- Limit zwiększa się automatycznie o jeden dodatkowy slot, jeśli konto gracza przekroczyło rok stażu.
- Limit zwiększa się automatycznie o jeden dodatkowy slot, jeśli gracz posiada przynajmniej jedną postać z 100 poziomem na koncie.
- Limit zwiększy się automatycznie o jeden dodatkowy slot za przynależność do Bractwa [aktualnie niedostępne]. W chwili obecnej taką postać można założyć wyłącznie poprzez zakup jej za Smocze Łuski.
* Maksymalny limit postaci z uwzględnieniem postaci płatnych wynosi 30 miejsc.
* Posiadając 12 postaci na koncie każda kolejna do ilości 30 miejsc kosztuje 1500 Smoczych Łusek za sztukę.
* Kasacja postaci, gdy gracz posiada ich więcej niż 12 nie uprawnia do zwrotów Smoczych Łusek.
* System postaci płatnych działa analogicznie jak na Pandorze.
- założenie postaci płatnej, a następnie skasowanie jej w celu założenia innej przy osiągniętych limitach bezpłatnych będzie wymagało kolejnego wydatku Smoczych Łusek.
* Koszt założenia postaci na Pandorze przy osiągniętych limitach kumuluje się i wynosi 3000 Smoczych Łusek.
* Na świecie prywatnym system działa identycznie jak na światach zwykłych. Jedyną różnicą jest konieczność posiadania odpowiedniej ilości zaproszeń od zarządcy serwera.

Współczynnik reputacji na forum


Współczynnik reputacji=(il. punktów reputacji)/(100+il.postów^0.85)+(il. punktów reputacji)/2000