Zasady światów prywatnych obowiązujące do 30.11.2018
Zmodyfikowany: 4 dni temu przez Morry Myio (87,608)


Oficjalne zasady światów prywatnych

Zasady obowiązują od 25 sierpnia 2014r.
Ostatnia aktualizacja: 14 lipiec 2016r.

1. Sprawy formalne.
1.1 Prywatny świat jest kupowany przez gracza lub grupę graczy, o których mowa w pkt VI ust. 6 Regulaminu.
1.2 Świat prywatny nie może posiadać więcej niż 3 Zarządców.
1.3 Nowy świat prywatny może powstać tylko w przypadku, gdy w grze funkcjonuje mniej niż 32 serwery prywatne zarządzane przez graczy.
1.4 Aby gracz stał się Zarządcą świata prywatnego musi wykonać wpłatę przynajmniej 1500 zł w postaci przelewu lub przekazu pocztowego na konto firmowe Garmory sp. z o.o. 88 1050 1083 1000 0023 3838 8750 (ING Bank Śląski). Wpłaty nie można wykonać w postaci SŁ. Pieniądze nie mogą pochodzić z jakiejkolwiek zbiórki od graczy. Bez wykonania takiej wpłaty niemożliwe jest powstanie świata prywatnego. W razie niepowodzenia utworzenia świata prywatnego, wpłaty Zarządców są zwracane.
1.5 Po potwierdzeniu zaksięgowania takiej wpłaty na koncie firmowym Garmory sp. z o.o. możliwe jest założenie tematu na forum i rozpoczęcie rekrutacji na świat prywatny.
1.6 Koszt zakupu prywatnego świata wynosi 375000SŁ. Dodatkowo świat musi przynosić miesięcznie 37500SŁ zysku za każdy pełny miesiąc, nie licząc pierwszego po instalacji.
1.7 Podstawowym warunkiem założenia świata prywatnego jest wpłata, o której mowa w punkcie 1.4 Zasad Światów Prywatnych. Resztę SŁ należy przekazać przez maksymalnie 10 różnych źródeł. Pozostałą formą płatności jest indywidualna wpłata do skarbca klanu (lub klanów) utworzonego w celu zebrania środków na świat prywatny. Przekazywanie innym graczom kodów paysafecard lub w inny sposób środków na świat prywatny jest potencjalnie niebezpieczne i Usługodawca stanowczo to odradza oraz nie bierze odpowiedzialności za takie zachowania. W przypadku dużej kwoty możliwe jest również pobranie płatności bezpośrednio z konta postaci gracza.
1.8 W przypadku, gdy miesięczny zysk jest niższy niż 37500SŁ tworzony jest debet. Jeśli debet przekroczy 75000SŁ długu, świat jest zamykany, a postacie przepadają, chyba że były przenoszone z innego świata, wtedy jest możliwość ich odzyskania na indywidualnych warunkach.
1.9 W przypadku, gdy miesięczny zysk jest wyższy niż 37500SŁ stan ten nie przechodzi na następny miesiąc. Jeśli jednak świat posiada aktualnie debet, jest on pokrywany z nadwyżki.
1.10 W przypadku niepowodzenia otwarcia świata prywatnego, gracze którzy wpłacili co najmniej 3750SŁ do skarbca klanu mogą starać się o ich wypłacenie i przeniesienie na konto gracza w grze. Tę procedurę można zastosować tylko podczas nieudanej zbiórki, nie dotyczy to trwającej zbiórki na świat prywatny.
1.11 Rezygnacja z serwera lub też jego zamknięcie z powodu przekroczenia debetu nie daje prawa do jakichkolwiek zwrotów SŁ czy innych środków.
1.12 Światy prywatne zawsze są traktowane indywidualnie, dlatego każdy przypadek przekroczenia debetu, kosztów czy innych spraw jest rozpatrywany osobno i możliwe są drobne odstępstwa od zasad w uzasadnionych przypadkach. O takich odstępstwach decyduje Administrator.
1.13 Postaci ze świata prywatnego nie można przenosić na światy zwykłe. Jeśli postać była przeniesiona ze zwykłego, powrót jest możliwy tylko w wyjątkowych okolicznościach, jak np.: upadek serwera. Wtedy jednak SMG musi uznać, czy np.: nie cofnąć poziomu graczowi i zabrać przedmioty, jeśli gracz zdobył je dzięki dużym ułatwieniom na świecie prywatnym.
1.14 Nazwa świata powinna być jednym, łatwym do zapamiętania wyrazem (maks. 12 znaków), zgodnym z powszechnymi normami społecznymi i netykietą. Nazwa musi składać się wyłącznie z liter alfabetu angielskiego, żadne inne znaki, w tym spacje, myślniki itp. nie są dopuszczalne. Mile widziane są nazwy polskie związane z tematem fantasy. Nazwę aprobuje Super Mistrz Gry lub Administrator.

2. Dopuszczalne cechy indywidualne światów.
2.1 Każdy świat może posiadać zestaw swoich wyjątkowych cech ustalonych przez Zarządców świata prywatnego przy pomocy panelu zarządzania światem prywatnym.
2.2 Lista dopuszczalnych mnożników globalnych:
- doświadczenie z potworków do 5x,
- doświadczenie z questów do 5x,
- czas odnawiania się potworków do 3x,
- zmniejszenie szansy na brak przedmiotu z walki do 4x,
- osłabienie tytanów do 30% (atak, punkty życia, obrona),
- zdobyte punkty honoru do 3x.
2.3 Możliwości dodatkowe:
- niszczenie łupów przy różnicy poziomów od 13 do 50,
- wyłączenie karania za wulgaryzmy,
- włączenie PvP przez całą dobę,
- włączenie non PvP przez całą dobę,
- włączenie komendy narracji,
- włączenie komendy opisu własnych czynności gracza,
- możliwość ustawienia własnego dodatku globalnego,
- możliwość ustawienia własnej reklamy na czacie,
- zarządcy mogą mianować SM (super moderator) i MC (moderator czatu) na świecie prywatnym.
2.4 Zarządcy światów prywatnych tworzą Regulamin Świata Prywatnego, który powinien być zgodny z Regulaminem, Etykietą i Oficjalnymi Zasadami Prywatnych Światów. Regulamin Świata Prywatnego podlega zatwierdzeniu przez Usługodawcę .
2.5 Zarządca świata prywatnego ma obowiązek dostarczenia regulaminu świata prywatnego w ciągu 1 miesiąca od aktywowania świata. Regulamin zostanie sprawdzony przez Usługodawcę, w razie akceptacji zostanie opublikowany w Statystykach na stronie głównej Margonem i odtąd będzie oficjalnym i obowiązującym regulaminem tego świata.
2.6 W razie braku, niedostarczenia regulaminu lub opóźniania akceptacji przez niestosowanie się do zaleceń, dotyczących zawartości regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustawienia własnego zbioru zasad, które zostaną potraktowane jako obowiązujące.
2.7 W przypadku zmian parametrów serwera, gracze powinni być poinformowani o planowanych modyfikacjach minimum z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

3. Dodatkowe zmiany obowiązkowe.
3.1 Aby założyć postać na świecie prywatnym należy otrzymać zaproszenie do tego świata.
3.2 Przy zakładaniu nowej postaci gracz otrzymuje 360 min wyczerpania, które przechodzi na kolejne dni gry. Wyczerpanie w nocy nie jest odnawiane.
3.3 Główną formą zdobycia dodatkowego wyczerpania jest jego zakup np.: u Jarena w Ithan.
3.4 Światy prywatne posiadają odrębne rankingi. Postacie są widoczne normalnie w profilu.

4. Zniżki SŁ.
4.1 Wpłacając znaczną kwotę SŁ gracz może starać się o zniżki droższych usług na serwerze prywatnym na zasadach określonych w podpunktach 4.1.1 i 4.1.2. Chodzi tu głównie o własny wygląd oraz przeniesienie postaci.
4.1.1 Gracze, którzy dołożyli do serwera co najmniej 15000SŁ mają prawo do jednorazowej zniżki ok. 33% uzgadnianych z SMG.
4.1.2 Przy zakupie serwera w całości samemu można negocjować zniżki ok. 50%.

5. Prowadzenie i gra na świecie prywatnym.
5.1 Zarządcy światów prywatnych mogą zapraszać dowolne osoby na swój świat, ale nie mogą żądać od nich zapłaty. Jedynym wyjątkiem jest składanie się na serwer przed jego założeniem do skarbca klanowego. W późniejszym czasie za handel zaproszeniami grozi zablokowaniem konta na stałe.
5.2 Handlowanie zaproszeniami na świat prywatny jest kategorycznie zabronione. W razie sprzedaży zaproszeń za środki pieniężne, SŁ, usługi lub inne dobra, konto odpowiedzialnego za te czyny Zarządcy zostaje zablokowane na stałe.
5.3 Gracz, który zakupił zaproszenie na świat prywatny za środki pieniężne, SŁ, usługi lub inne dobra, zostaje zablokowany czasowo, a jego postacie z tego świata prywatnego zostają przeniesione na Syberię.
5.4 Zarządca świata prywatnego ma obowiązek umieszczenia jasnej informacji w swoim profilu, że jest zarządcą danego świata oraz sposobu kontaktu (adres e-mail, komunikator, formularz na stronie WWW). Zarządca jest zobowiązany do odpowiedzi na wiadomości związane ze swoim światem prywatnym co najmniej raz w tygodniu. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest zamknięcie rekrutacji na dany świat prywatny. Informację o tym należy zamieścić obok lub zamiast informacji kontaktowych.
5.5 Zarządca świata prywatnego nie ma możliwości powoływania nowych Zarządców. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której Zarządca będący założycielem serwera, powołuje kogoś na swoje miejsce w związku z dobrowolną rezygnacją z funkcji Zarządcy świata prywatnego.
5.6 Zarządca świata ma obowiązek logowania się na swój świat prywatny i zajmowania się sprawami tego świata. W przypadku niezgłoszonej nieobecności lub zaniedbania spraw świata prywatnego przez okres miesiąca, Usługodawca ma prawo do usunięcia tego Zarządcy.
5.6.1 Zarządca zobowiązany jest do jawnego, starannego prowadzenia dokumentacji dotyczącej nakładanych kar oraz innych ważniejszych danych niezbędnych do egzekwowania przestrzegania regulaminu świata prywatnego (na przykład w formie tematu na forum światów prywatnych).
5.6.2 Po miesiącu sprawy ulegają przedawnieniu. Zarządca nie powinien karać graczy za zdarzenia starsze. Zarządca może ustalić krótszy okres ważności kar w regulaminie swojego świata.
5.6.3 W sytuacjach spornych, administracja gry może podjąć ostateczną decyzję rozwiązującą problem, kiedy jest to niemożliwe na linii gracz-zarządca.
5.6.4 Zarządca ma obowiązek dbać o aktualizowanie informacji zawartych w regulaminie swojego świata.
5.6.5 Zarządca chcący nagrodzić gracza za opłacenie dodatku globalnego lub jego stworzenie elementami gry lub walutą serwerową, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się w tej sprawie z administracją gry w celu uzyskania pozwolenia i poznania warunków takiej operacji. Zarządca nie może czerpać z tego tytułu żadnych korzyści.
5.6.6 Logi gry dostępne zarządcom powinny służyć jedynie do weryfikacji zgłoszeń. Nie powinny być źródłem do informowania wybranych graczy o na przykład ostatnim zabiciu herosa/tytana. Takie praktyki są niedozwolone. Wyjątkiem od tej zasady jest udostępnienie informacji wszystkim graczom.
5.7 Zarządca świata prywatnego może zostać odwołany tylko jeśli wszyscy pozostali Zarządcy jednogłośnie przedstawią ku temu konkretne powody. W uzasadnionych przypadkach osoba odwołana może starać się o rekompensatę poniesionych środków.
5.8 Usługodawca nie zajmuje się kradzieżami postaci na światach prywatnych. Należy je zgłosić Zarządcy świata prywatnego.
5.9 Kary na świecie prywatnym przydzielają ich Zarządcy, SM (super moderator) i MC (moderator czatu). Katalog kar określa Regulamin oraz Regulamin Świata Prywatnego. Od kary nałożonej przez Zarządcę świata prywatnego przysługuje odwołanie do Usługodawcy w trybie określonym w pkt IX ust. 4-9 Regulaminu. Zarządcy światów prywatnych, SM i MC są również zobowiązani do przestrzegania własnego Regulaminu Świata Prywatnego. Możliwe kary to:
a) mute – zabranie możliwości wypowiadania się na czacie oficjalnym do 72 godzin (nakłada MC, SM lub Zarządca);
b) kill – zabicie postaci w grze na czas do 336 godzin (nakłada SM lub Zarządca);
c) wykluczenie ze świata prywatnego (nakłada Zarządca), wykluczenie opisane jest dokładnie w punkcie 6.
5.10 W przypadku naruszenia Regulaminu gry lub Etykiety gracza Margonem przez uczestnika świata prywatnego, Zarządca świata prywatnego ma prawo zgłoszenia zachowania gracza w Panelu Kontaktowym, gdzie zostanie rozpatrzone zgodnie z ogólnymi zasadami.
5.11 Gracze świata prywatnego nie mogą używać elementów gry wprowadzonych przez innych graczy bez ich zgody, za pomocą np.: dodatku globalnego. Nie można też używać dodatków, by symulować płatne opcje gry, jak np.: stroje indywidualne.
5.12 Zarządca świata prywatnego nie powinien zmuszać graczy do używania dodatku globalnego oraz nie powinien blokować możliwości wyłączenia przez graczy takiego dodatku. Decydując się na taki nakaz oraz blokadę, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kod i funkcje dodatku globalnego.

5.13 W razie naruszenia Regulaminu, Etykiety, Oficjalnych Zasad Prywatnych Światów lub Regulaminu Świata Prywatnego, Usługodawca może zastosować następujące kary wobec Zarządców świata prywatnego:
- upomnienie
- wprowadzenie zmian w regulaminie świata prywatnego
- blokada konta,
- usunięcie postaci,
- czasowe usunięcie Zarządców Świata Prywatnego i ustawienie na świecie prywatnym parametrów świata zwykłego,
- stałe usunięcie Zarządców Świata Prywatnego,
- zawieszenie działania świata prywatnego,
- zamknięcie świata prywatnego.
W przypadku nałożenia kar na Zarządców Świata Prywatnego, żadnemu z Zarządców i graczy nie przysługuje rekompensata za wydane Smocze Łuski.
5.14 Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Usługodawcy w trybie określonym w pkt IX ust. 4-9 Regulaminu.
5.15 W przypadku wprowadzania dodatków globalnych na świat prywatny, Zarządcy tego świata mają obowiązek dopilnować, by te dodatki nie blokowały graczom możliwości gry.
5.16 Zarządca, który został usunięty ze swojego świata prywatnego z powodu naruszeń Regulaminu Gry, Zasad Światów Prywatnych, Etykiety Gracza Margonem, nie ma prawa posiadać na żadnym świecie rangi Zarządcy, SM, MC, ani nie może być założycielem lub współzałożycielem nowego świata prywatnego.
5.17 W przypadku, jeśli na świecie prywatnym nie pozostanie żaden Zarządca, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyboru nowego Zarządcy lub rozpisania wyborów wśród uczestników na nowego Zarządcę świata prywatnego. Nowy, wybrany Zarządca jest powoływany na okres próbny.

6. Świat wyrzutków.
6.1 Stworzony jest świat wyrzutków o nazwie Syberia, do którego mogą zostać przeniesieni Gracze, na których została nałożona kara wykluczenia ze świata prywatnego.
6.2 Gracze zesłani na świat wyrzutków przenoszą tam tylko własną postać z ekwipunkiem oraz zawartością toreb. Depozyt, poczta, klan oraz przedmioty ulokowane w innych miejscach nie są przenoszone.
6.3 Zarządca świata prywatnego oznacza postać gracza do wykluczenia, a przeniesienie następuje po 10 dniach od chwili oznaczenia. Przez ten czas ukarany gracz ma szansę odwołać się od decyzji do Zarządcy świata prywatnego, który może tę decyzję cofnąć.
6.4 Środki zgromadzone na postaci Gracza w świecie prywatnym, z którego został wykluczony, przechodzą do Świata Wyrzutków, chyba że zostały uzyskanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, Etykietą, Oficjalnymi Zasadami Prywatnych Światów lub Regulaminem Świata Prywatnego.
6.5 Zarządcą świata wyrzutków jest Usługodawca.
6.6 Na świecie wyrzutków obowiązują zasady identyczne jak na każdym świecie zwykłym z następującymi wyjątkami:
a) Mnożniki globalne na świecie wyrzutków są ustalone w połowie pomiędzy wartością obowiązującą na świecie zwykłym, a maksymalną dopuszczalną wartością na świecie prywatnym.
b) Wyczerpanie nie jest okresowo odnawiane, gracz musi kupować je za Smocze Łuski, do zdobywania przedmiotów z potworków konieczne jest posiadanie wyczerpania.
c) Przez pierwszy miesiąc po karnym przeniesieniu postaci ze świata prywatnego, postać ta ma nałożoną miesięczną karę zabicia (kill).
d) Podczas płatnego przeniesienia postaci na świat Syberia, gracz nie otrzymuje miesięcznej kary zabicia (killa). Przenosiny na świat Syberia wiążą się z koniecznością spełnienia pełnych zasad i limitów określonych w usłudze przeniesienie postaci na inny świat.

e) Maksymalnie dopuszczanych jest tam 6 postaci w obrębie jednego Konta. W przypadku przeniesienia kolejnej, Gracz będzie musiał samodzielnie wybrać i usunąć jedną z postaci zanim będzie mógł kontynuować grę.

7. Połączenie ze światem Unia.

7.1 Każdy świat prywatny posiada jednorazową możliwość zmiany jego zarządcy.
7.2 W przypadku rezygnacji kolejnego zarządcy, dany świat prywatny zostaje połączony z serwerem Unia.
7.3 Światem Unia zarządza administracja gry i jest on podporządkowany ogólnemu regulaminowi Margonem oraz wewnętrznemu regulaminowi tego świata.
7.4 Świat Unia posiada wszystkie statystyki ustawione na maksymalnym poziomie.
7.5 Administracja zastrzega sobie możliwość do udzielenia zgody na funkcjonowanie serwera prywatnego pomimo więcej niż jednej zmiany zarządcy na tym świecie.