Taryfikator Kar
Zmodyfikowany: 116 dni temu przez Agawa (93,087)Taryfikator Kar
Taryfikator obowiązuje od 3 października 2013r.
Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2017r.


I. ZASADY OGÓLNE
1. Taryfikator obowiązuje we wszystkich elementach gry i strony (w tym profil gracza). Jeśli gracz np. handluje kontem, otrzyma taką samą karę zarówno handlując w grze, jak i na forum.
2. Recydywa – jeśli gracz otrzymuje po raz kolejny karę za to samo przewinienie, jest ona podwajana lub nakładana jest stała blokada konta. Recydywa obowiązuje we wszystkich punktach taryfikatora. Trzeci z rzędu knebel za to samo przewinienie na forum jest zamieniane na 3 dniowego bana, który przy kolejnym przewinieniu jest podwajany itd. Graczowi, który nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania, może zostać również wyzerowana reputacja.
3. Kary sumują się. Jeśli podczas rozpatrywania zgłoszenia okaże się, że gracz łamie kilka punktów regulaminu, kara zostanie zsumowana.
4. Panel kontaktowy nie służy do sprawdzania graczy. Jeśli nie posiadasz dowodów, to proszę na niego nie pisać.
5. Zgłoszenia będą rozpatrywane, jeśli gracz dostarczy odpowiedniego screena. To podstawa i tyle, nie ma tłumaczenia przez gracza, że możemy przecież to sprawdzić. Żeby screen był przyjęty jako dowód, musi spełniać wymagania: http://pomoc.margonem.pl/index/view,320
6. Tylko z screen z okna gry może być dowodem. W szczególnych przypadkach, jeśli Administracja może je zweryfikować, będą brane też pod uwagę inne screeny.
7. Nie przyjmujemy screenów ani nie rozpatrujemy spraw starszych niż 30 dni. Po tym okresie wykroczenia się przedawniają.
8. Screeny należy zgłaszać wraz z datą ich wykonania – w niektórych wypadkach data musi być widoczna na screenie. Poradnik – jak wykonać poprawnego screena: http://pomoc.margonem.pl/index/view,320
9. Proszę mieć świadomość, że niektóre zachowania są również przestępstwem. Za kradzież konta lub przedmiotów w grze, kradzież SŁ lub kodów płatniczych, groźby, które zagrażają bezpieczeństwu osoby, publikowanie czyichś danych osobowych bez jego zgody, namawianie do cybersexu, rozpowszechnianie pornografii, piractwo, plagiatowanie, możecie ponieść konsekwencje nie tylko w grze. Jako Usługodawca mamy obowiązek dostarczenia policji lub organom ścigania wszystkich informacji, które pozwolą zidentyfikować sprawcę.
10. Każda kara wiąże się z utratą reputacji. Ilość traconej reputacji jest zależna od długości kary, przy czym dla banów jest 2x większa.
11. Skargę/zgłoszenie może wnieść jedynie gracz bezpośrednio uczestniczący w zgłaszanym zdarzeniu, będący świadkiem złamania Regulaminu Gry oraz użytkownik konta, do którego dostęp został utracony z powodu np. kradzieży lub nałożonej blokady. Zgłoszenia pochodzące od osób trzecich nie będą rozpatrywane. Niedopuszczalne jest korzystanie z kont innych graczy w celu napisania zgłoszenia w sprawie konta, do którego utracony został dostęp.
12. Fora światów prywatnych rządzą się osobnymi zasadami w większości kształtowanymi przez Zarządców, jednak nie powinny one wychodzić poza ramy powszechnie rozumianych standardów kultury, dobrego wychowania i prawa. Takie same zasady obowiązują na Nerthusie.
13. Światy prywatne regulowane są przez ich indywidualne regulaminy, ale Administracja zastrzega sobie prawo do interweniowania w przypadku łamania przez gracza Regulaminu gry.
14. Od każdej nałożonej blokady właściciel konta może odwołać się w ciągu 30 dni od daty nałożenia blokady. W tym terminie musi zostać zarejestrowane zgłoszenie na Panelu Kontaktowym w zakładce “Bany i odwołania”. Nie ma innej możliwości zgłoszenia odwołania od blokady.
14.1. Odwołania dotyczące kont, które nie mają przynajmniej jednej postaci z 20 poziomem doświadczenia nie będą rozpatrywane.
15. Kary nakładane przez Administrację są zależne od niej i nie podlegają negocjacjom.
Mistrz Gry ostatecznie podejmuje decyzję, opierając się na dowodach, jakiej długości karę nakłada na konto. Taryfikator pełni funkcję informacyjną za co gracz może spodziewać się kary i jakiej długości.II. KRADZIEŻE
1. Kradzież konta – blokada na stałe konta skradzionego i konta złodzieja. Jeśli okradziony gracz odzyska passy, konto może być odbanowane, o ile udowodni, że jest ono jego.
2. Kradzież przedmiotów i złota – Mistrz Gry może nałożyć blokadę czasową lub stałą w przypadku:
a) kradzieży przedmiotów/złota z konta lub zaciągnięcia i wydania na nim przez złodzieja pożyczki, gdy MG odnajdzie niezbite dowody winy złodzieja
b) kradzieży przedmiotów i złota podczas odwiązania z dopłatą, o ile okradziony wykaże niezbicie - screen, że doszło do naruszenia warunków umowy
c) kradzieży podczas handlu i w innych przypadkach ewidentnego oszustwa, o ile okradziony wykaże niezbicie - screen, że został oszukany
d) nikt nie ma prawa żądać haseł od graczy. Nie pyta o nie administracja, uzasadnienia oparte na pytaniach o hasła dla żartu nie będą przyjmowane
3. Nie oddajemy skradzionych przedmiotów, złota, Smoczych Łusek, nie spłacamy pożyczek ani nie dokonujemy żadnych zwrotów. Nie podajemy nicków osób, które dokonały kradzieży.
4. Nałożenie blokady może się łączyć z przepadnięciem przedmiotu kradzieży, a w przypadkach skrajnych, kasacją wszystkich legend i złota na wszystkich postaciach ukaranego gracza, na świecie, na którym dopuścił się kradzieży lub w inny sposób w kradzieży uczestniczył.
5. Za kradzież uznaje się każdą formę faktycznego wyłudzenia złota od innych graczy, np. w formie organizowania loterii na czacie i pobierania opłaty za losy.
Oceny czy gracz zasłużył na możliwość skrócenia blokady czy też kara ma być dotkliwsza dokonuje zajmujący się sprawą Mistrz Gry.

Pamiętaj!
Zawierane transakcje należy dokumentować.
W przypadkach 2.b i 2.c załączony screen musi przedstawiać dokładną umowę zawierającą warunki na jakich gracze mają zamiar się wymienić.
W umowie powinny się znaleźć pełne nazwy przedmiotów, a nie np. łapy z Tarma, bo z Tarmusa wypadają trzy rodzaje rękawic.
Screen powinien zawierać całe okno gry, z widocznym oknem czatu, datą oraz godziną zawarcia umowy.

III. NIELEGALNY HANDEL
Blokada konta 3-7 dni

1. Handel PH.
2. Handel wyczerpaniem.
3. Handel reputacją, proszenie o plusy.
4. Handel informacjami o herosach.
5. Handel kluczami do wynajmowanych pokojów, również oferta przyjęcia/zakupu klucza.
6. Handel klanem oraz zaproszeniami do klanu z użyciem niedozwolonych form płatności. Wpisowe ustalane na oficjalnej stronie klanu jest dozwolone.
7. Handel (również oferty wymiany) postaciami, kodami, przedmiotami itp. z innych gier.
8. Propozycje handlu z użyciem komunikatorów zewnętrznych (GG, Skype, FB i inne) na czacie ogólnym, prywatnym, klanowym, grupowym.
9. Organizowanie loterii (w większości przypadków są to oszuści).

Blokada konta 14-30 dni
10. Oferta zakupu konta lub odpowiedź na ofertę innego gracza.
11. Ewidentne oszustwo.

Blokada konta na stałe
12. Handel kontem jest zabroniony na każdym poziomie.
12.1 Handel (sprzedaż) kontem. Oferta sprzedaży konta jest równoznaczna z gotowością przystąpienia do transakcji, analogicznie jak przy wszystkich aukcjach. Jeśli gracz udowodni, że ktoś próbuje wrobić go w sprzedaż konta, takie konto może zostać odblokowane.
13. Handel Smoczymi Łuskami. Samo złożenie oferty, propozycji jest uznawane za handel. Prośby o pożyczenie Smoczych Łusek również są traktowane jak handel. Jeśli MG uzna, że gracz był nieświadomy, może jednorazowo skrócić karę do 14 dni.
14. Wymiana kontem.
14.1 Oferta zamiany kontem. Próba zamiany jest równoznaczna z gotowością przystąpienia do transakcji. Konto można oddać do 99 poziomu za darmo. Powyżej 99 poziomu jest to absolutnie zakazane w jakiejkolwiek formie. Wszystkie oferty wymiany za konta z innych gier, za złoto, przedmioty czy inne są traktowane jako handel.
15. Handel jakimikolwiek elementami gry np. złotem, przedmiotami przeprowadzany poza grą lub z wykorzystaniem form/płatności niemożliwych do pełnego zrealizowania wyłącznie w obrębie opcji oferowanych przez Grę. Złożenie oferty jest uznawane za gotowość zrealizowania (nielegalnej) transakcji. Analogicznej karze podlega składanie ofert sprzedaży kodów PSC w zamian za jakiekolwiek elementy gry.
16. Handel zaproszeniami na świat prywatny.
16.1 Oferta sprawiająca wrażenie poważnej. Jeśli oferta wyszła od Zarządcy lub przyszłego Zarządcy, to jego wszystkie postaci ze światów prywatnych zostają przeniesione na Syberię. Zostaje on również pozbawiony możliwości pełnienia jakiejkolwiek funkcji w przyszłości.
16.2 Kupno i oferowanie kupna zaproszenia na świat prywatny, możliwość skrócenia blokady konta do czasowej 14-30 dni.

IV. ZŁE ZACHOWANIE GRACZA I NIEODPOWIEDNIE TREŚCI
1. Obrażanie na czacie ogólnym przy użyciu wulgaryzmów, oszczerstw, pomówień i zniesławienia bez użycia wulgaryzmów lub słów, które nie są uznawane za obraźliwe, należy zgłaszać do Moderatora Czatu, dotyczy to również członków KB.
1.1 Obrażanie graczy na chacie prywatnym - gracz zobowiązany jest do dodania takiego gracza do listy wrogów, dotyczy to również członków KB.
1.2 Zgłoszenia związane z obrażaniem graczy na czacie ogólnym, globalnym, klanowym, grupowym i prywatnym nie są rozpatrywane na panelu, dotyczy to również członków KB.
1.3 Pomawianie o łamanie regulaminu gry, należy zgłosić do Moderatora Czatu, dotyczy to również członków KB.
Blokada konta 3 - 7 dni
2. Erotyka. Przez erotykę rozumiemy wszystkie zdjęcia o charakterze dwuznacznym.
3. Wulgarny profil, obrażanie graczy na profilu, (i nie tylko za pomocą wulgaryzmów), linki wywołujące skrypt otwierania stron, linki do „straszenia”, linki YT z wulgaryzmami, obrażające ADM, MC - blokada konta i kasacja całego profilu, w niektórych przypadkach MG może odstąpić od nakładania blokady i tylko wykasować profil.
4. Wulgarny lub niestosowny nick. Nick zostaje zmieniony na losowy, wybrany przez MG, w niektórych przypadkach MG może odstąpić od kary i tylko zmienić nick gracza.
5. Wulgarna lub niestosowna nazwa/ranga w klanie, w niektórych przypadkach MG może odstąpić od kary i tylko zmienić nazwę/rangę klanu.
6. Podszywanie się pod znanych graczy. Za znanych graczy uważa się TOP 10 z rankingu i zarządców światów prywatnych. Oprócz kary w postaci czasowej blokady konta możliwa jest też zmiana nicku na losowy.
7. Linki referencyjne. W tym również linki reklamujące inne gry. Wyjątek stanowi profil gracza. Jeżeli ich celem jest oszustwo lub wyłudzenie – patrz punkt 3.
8. Spam na Panelu Kontaktowym.
9. Celowe utrudnianie gry. Na przykład poprzez zasłanianie dużym outfitem NPC teleportujących lub zabijanie elit z przewagą 13 leveli.

Blokada konta 14 - 30 dni
10. Pornografia. Rozsyłanie linków do stron pornograficznych W skrajnych przypadkach możliwe jest nałożenie blokady konta na stałe.
11. Wulgaryzmy, zamieszczanie treści faszystowskich i innych ideologii totalitarnych oraz obrażanie graczy na stronie oficjalnej lub prywatnej klanu – usunięcie dokonanych wpisów, dla założyciela - czasowa blokada konta. Ta sama zasada dotyczy rang klanowych. W przypadkach skrajnych rozwiązanie klanu.
12. Nawoływanie do nienawiści ze względu na rasę, płeć, przekonania itp., propagowanie faszyzmu i innych ideologii totalitarnych we wszystkich elementach gry.
13. Fałszywe zgłoszenie na panel (chodzi głównie o zgłoszenia dokumentowane przerobionym screenem)
14. Propozycje podexpienia, oddawanie expa.
15. Obraza Administracji. Jeśli zostanie wykryte inne konto tego gracza, kara zostaje podwojona na wszystkich kontach tego gracza.
16. Nękanie.
16.1 Nękaniem możemy nazwać wielokrotne zabijanie przez gracza z przynajmniej 20 poziomową przewagą na różnych mapkach. Jeśli gracz jest zabijany przez graczy z wrogiego klanu, który prowadzi z nim wojnę, takie zgłoszenie uznaje się za nieważne. Na czas wojny, może opuścić klan. Gracz jest zobowiązany do dostarczenia odpowiedniej liczby screenów z przeciągu 3 dni, licząc od daty pierwszego screena. Liczby screenów nie ujawniamy, żeby nie dochodziło do nadużyć. Obowiązuje zasada, im więcej tym lepiej. Jeśli gracz nie dostarczy odpowiedniej liczby, zostanie o tym poinformowany.
16.2 Nękanie na Perkunie, Brutalu i Berufs. Z racji tego, że światy Perkun, Brutal i Berufs są światami PVP, obowiązują tutaj nieco odmienne zasady. Na Perkunie dopóki gracz otrzymuje wyczerpanie za zabitego gracza z przeciwnej frakcji, nie może to zostać uznane za nękanie. W bardzo skrajnych przypadkach, gracz może zostać potraktowany na takich samych jak na zwykłych światach. Zabijanie graczy z tej samej frakcji jest traktowane jak nękanie na zwykłych światach. Zgłoszenia z Brutala i Berufs nie będą rozpatrywane.
17. Publikowanie zdjęć i danych osobowych bez zgody. (Nie zajmujemy się przypadkami, gdy ktoś umieszcza na czacie zdjęcie, które gracz sam opublikował w temacie "Nasze Zdjęcia" na forum)
18. Nadużywanie systemu Listów Gończych.
19. Publikowanie jakiejkolwiek korespondencji z Administracją (maile, panel kontaktowy) we wszystkich elementach gry. Wyjątek stanowią informacje ogólne, dotyczące spraw technicznych. Te nie podlegają karze.
20. Proszenie gracza o podanie jakichkolwiek danych zapisanych w konfiguracji konta, w szczególności: loginu, hasła, daty urodzenia i innych. Karze podlega także udostępnienie w/w danych osobie trzeciej w celu umożliwienia jej dostępu do konta z pominięciem systemu zastępców.

Blokada konta na stałe
21. Oferty dotyczące cybersexu, nakłanianie do wysyłania roznegliżowanych zdjęć, w przypadku dzieci lub osób niegodzących się na to.
22. Linki do stron wyłudzających hasła, SŁ i inne. Jeśli gracz udowodni, że wcześniej jego konto zostało już skradzione, istnieje możliwość cofnięcia bana.
23. Publikowanie fałszywych informacji dotyczących kontaktu z Administracją np. numerów GG.
24. Podszywanie się pod Administrację, MC, SMC.
25. Straszenie banem – takie zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Uczciwy gracz nie ma się czego obawiać. Może zgłosić moderatorowi czatu niewłaściwe zachowanie. Wyjątek stanowią tzw. groźby karalne oraz podszywanie się pod członków Administracji.
26. Zmiana użytkownika konta powyżej 99 poziomu – blokada konta na stałe. Jeśli konto zostało przekazane, gracz ma obowiązek umieszczenia na stałe informacji na profilu o jego przekazaniu wraz z datą. Wyraźnej informacji, a niezapisanej czcionką 4. Jeśli nie wywiąże się ze swojego obowiązku, może zostać ukarany czasową blokadą konta.

V. NIELEGALNE WSPOMAGANIE GRY
Blokada konta na 14 - 30 dni

1. Posiadanie wielu kont – konto z największym levelem - blokada konta na 14 dni, wszystkie pozostałe konta blokada na stałe. Gracz nie ma możliwości zamiany bana z konta z niższym poziomem na wyższy. Pierwszy ban ma charakter ostrzegawczy, kolejny będzie wiązał się ze stałą blokadą wszystkich kont. Użytkownikiem konta jest właściciel przypisanego do niego adresu email. Proszę pamiętać, że jedynym wyjątkiem, gdzie gracz może mieć dwa konta, jest posiadanie bana i założenie drugiego do kontaktu z Administracją. Gracz nie może się na nim logować do gry, nawet jeśli chce tylko porozmawiać na chacie. Jeśli gracz posiada czasowego bana, czyli takiego, który nie spowoduje usunięcia konta, nie może założyć sobie drugiego konta by w tym okresie na nim grać.
2. "Farming" – używanie wielu kont do celów własnych np. grając na dwóch przeglądarkach, ale nie tylko - konto z największym levelem - blokada konta na 14-30 dni, wszystkie pozostałe konta blokada na stałe.
3. Wielu użytkowników konta.
4. Zastępca loguje się przy użyciu hasła głównego użytkownika konta. Jest to traktowane jak wielu użytkowników konta.
5. Wykorzystanie usług lub programów zapewniających anonimowe proxy.
6. Wykorzystywanie oprogramowania zewnętrznego w celu automatyzacji gry. W uzasadnionych przypadkach konto będzie blokowane na stałe lub zostanie nałożona czasowa kara blokująca wybrane funkcje gry lub wybrane postacie z konta gracza zostaną przeniesione na świat specjalny.
7. Używanie automatycznego odświeżania gry, pozostawienie przez gracza postaci bez kontroli w grze.

Blokada konta na stałe
8. Używanie botów. W wyjątkowych wypadkach, gdy np. gracz tylko „próbował” bota, możliwe obniżenie kary.

VI. FORUM
Blokada forum do 3 dni

1. Dublowanie tematów.
2. Temat w złym dziale.
3. „Wyścigi” w zakładaniu kontynuacji tematów, w których zbliża się limit postów.
4. Zakładanie tematów celem podniesienia sobie reputacji – odjęcie zdobytej w temacie reputacji i kara knebla.
5. Handel przedmiotami z gry na forum. – knebel + zamknięcie tematu.
6. Łamanie zasad tematów i działów.
7. Spam.
8. Trollowanie na forum - każda następna kara 2 razy dłuższa od poprzedniej, brak górnego limitu.
9. Udostępnianie linków wulgarnych lub nieodpowiednich na forum (YouTube, ask, tagi na Tinypicu, itp).

Blokada forum do 7 dni
10. Bezsensowne lub wulgarne ocenianie postów.
11. Wszczynanie kłótni na forum.
12. Cenzurowanie przekleństw (użycie skrótu wulgaryzmu, umieszczanie treści niejednoznacznych, wszelkie wykropkowane/wygwiazdkowane, zastąpione innymi znaczkami i literami wyrazy, itd.).
13. Plusowanie i minusowanie klanowe.

Blokada forum do 14 dni
14. Plagiatowanie dzieł (opowiadania, wiersza, rysunku, itp)

Blokada konta 3 - 7 dni
15. Linki referencyjne – (patrz punkt IV.I, 6) Wyjątek stanowią tematy w odpowiednich działach (Off-topic i Karczma), które mają przyzwolenie Moderatora Forum np. tematy o różnych grach i nie mają charakteru spamu.

Blokada konta 14 - 30 dni
16. Rozpowszechnianie pornografii, treści przeznaczonych dla dorosłych.

Blokada konta na stałe
17. Zakładanie tematów, które pokazują, w jaki sposób wykorzystywać błędy w grze oraz wykorzystywanie ich zamiast zgłoszenia do Administracji.


2016-07-14 Aktualizacja Taryfikatora zgodnie z zapowiedzią na blogu technicznym Margonem.
2017-02-06 Aktualizacja linka jak wykonać screena.
2017-06-28 Korekta literówki "Usługowca" -> Usługodawca"
2017-07-26 Kasacja powtarzającego się punktu "7. Handel informacjami o herosach."