Regulamin Świata Konkursowego Genus
Zmodyfikowany: 149 dni temu przez Deedo (35,871)


Postanowienia ogólne

1. Z dniem 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:15 zostaje uruchomiony Świat Konkursowy o nazwie Genus (zwany dalej Światem Konkursowym), który działa na Nowym Interfejsie.
2. Świat Konkursowy zostaje wyłączony 26 lipca 2017 roku o godzinie 11:15 lub po osiągnięciu przez pierwszego gracza 300 poziomu doświadczenia.
3. Każdy Gracz może posiadać wyłącznie jedną postać na Świecie Konkursowym.
3.1. Postać założona na Świecie Konkursowym wlicza się w limit postaci na danym koncie.
3.2. W przypadku usunięcia postaci przez Gracza, utracie ulega całe zdobyte doświadczenie oraz przedmioty, które pozostały w ekwipunku usuwanej postaci oraz te, które znajdowały się w depozycie.
3.3. Usunięcie postaci jest równoznaczne z usunięciem postaci z rankingu i koniecznością zdobywania pozycji od nowa.
4. Po wyłączeniu Świata Konkursowego wszystkie postacie, przedmioty oraz depozyty są usuwane.
5. Nie ma możliwości przeniesienia postaci z innego Świata Publicznego lub Prywatnego na Świat Konkursowy.
6. Nie ma możliwości przeniesienia postaci ze Świata Konkursowego na Świat Publiczny lub Prywatny.
7. Na Świecie Konkursowym nie można zdobywać doświadczenia za pośrednictwem aplikacji mobilnej MargonemMini. Gra na świecie Genus jest możliwa wyłącznie za pomocą przeglądarki.
8. Na Świecie Konkursowym zostaje wyłączona możliwość zakupu wyczerpania.
9. Na Świecie Konkursowym została wyłączona możliwość dodawania wyczerpania za pomocą Dzwonków z wynajmowanych pokojów.
10. Na Świecie Konkursowym nie ma możliwości przywrócenia źle wydanych Smoczych Łusek. Zwroty ze Świata Konkursowego Genus nie będą realizowane.
11. Postacie poniżej 10 poziomu są usuwane po 14 dniach nieaktywności (nielogowania się na Świat Konkursowy).
12. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zewnętrzne dodatki wpływające na wygląd lub działanie gry. Gracze korzystają z nich na własną odpowiedzialność.
13. Użytkownik grając na Świecie Konkursowym jest zobowiązany do respektowania postanowień Regulaminu Gry Przeglądarkowej Margonem, Taryfikatora Kar oraz Netykiety.

Ranking

1. Ranking zostaje ułożony na podstawie pierwszeństwa w zdobyciu określonego poziomu.
2. Nagrody przyznawane są za pierwsze 30 miejsc. Zgodnie z zasadami z umieszczonymi w sekcji „Nagrody”.
3. W rankingu znajdują się wyłącznie postacie utworzone na Świecie Konkursowym.
4. Po zamknięciu Świata Konkursowego w ciągu 30 dni ranking zostaje wyczyszczony.
5. Pierwsze 10 osób zostanie upamiętnione na specjalnej Tablicy Chwały w Muzeum w Ratuszu w Nithal.

Nagrody

1. Za grę na Świecie Konkursowym przewidziane są następujące nagrody, które są przyznawane na podstawie miejsca w rankingu:
1.1 I miejsce:
- 22500 SŁ (równowartość 300 złotych)
- 5 skrzynek Czarnego Smoka (równowartość 60 złotych)
- Zestaw Zwojów - Wykrywacz Herosa 6 użyć; Zwój Ucieczki 6 użyć; Leczenie w walce 10% 6 użyć; jeden Zwój odwiązania przedmiotu (równowartość 226 złotych)
- Przedmiot legendarny (zasady określone zostały w punkcie 3 Regulaminu Świata Konkursowego).
1.2. II miejsce:
- 15000 SŁ (równowartość 200 złotych)
- 4 skrzynki Czarnego Smoka (równowartość 48 złotych)
- Zestaw Zwojów - Wykrywacz Herosa 6 użyć; Zwój Ucieczki 6 użyć; Leczenie w walce 10% 6 użyć; jeden Zwój odwiązania przedmiotu (równowartość 226 złotych)
- Przedmiot heroiczny (zasady określone zostały w punkcie 4 Regulaminu Świata Konkursowego).
1.3. III miejsce:
- 7500 SŁ (równowartość 100 złotych)
- 3 skrzynki Czarnego Smoka (równowartość 36 złotych)
- Zestaw Zwojów - Wykrywacz Herosa 6 użyć; Zwój Ucieczki 6 użyć; Leczenie w walce 10% 6 użyć; jeden Zwój odwiązania przedmiotu (równowartość 226 złotych)
- Przedmiot heroiczny (zasady określone zostały w punkcie 4 Regulaminu Świata Konkursowego).
1.4. IV-X miejsce:
- 1500 SŁ (równowartość 20 złotych)
- 2 skrzynki Czarnego Smoka (równowartość 24 złotych)
- Zestawy Zwojów - Wykrywacz Herosa 6 użyć; Zwój Ucieczki 6 użyć; Leczenie w walce 10% 6 użyć; (równowartość 192 złotych)
1.5. XI-XX miejsce:
- 1125 SŁ (równowartość 15 złotych)
- 1 skrzynka Czarnego Smoka (równowartość 12 złotych)
- Zestaw Zwojów - Wykrywacz Herosa 4 użycia; Zwój Ucieczki 4 użycia; Leczenie w walce 10% 4 użycia (równowartość 144 złotych)
1.6. XXI-XXX miejsce:
- 750 SŁ (równowartość 10 złotych)
- 1 skrzynka Czerwonego Smoka (równowartość 6 złotych)
- Zestawy Zwojów - Wykrywacz Herosa 2 użyć; Zwój Ucieczki 2 użyć; Leczenie w walce 10% 2 użyć (równowartość 72 złotych)
1.7. Łączna pula wszystkich nagród wynosi: 5682 złotych.
2. Pierwsza trzydziestka graczy w rankingu otrzyma także specjalne przedmioty pamiątkowe typu neutralnego.
3. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce w rankingu otrzyma możliwość wybrania jednego przedmiotu legendarnego, który pochodzi z szablonu lootu dowolnej E2 / Herosa / Tytana.
3.1. Wybrany przedmiot legendarny nie może być przedmiotem eventowym.
3.2. Poziom wybranego przedmiotu, nie może przekraczać poziomu postaci powiększonego o 13 poziomów, na którą zostaje przyznana nagroda.
3.3. Wybrany przedmiot musi być elementem EQ (hełm, pierścień, naszyjnik, rękawice, zbroja, buty, broń każdego rodzaju i tarcze).
3.4. Nie może to być przedmiot legendarny neutralny i nie może to być przedmiot wykorzystywany lub/i wytworzony w craftingu.
4. Osoby, który zajęły drugie oraz trzecie miejsce otrzymają możliwość wybrania jednego przedmiotu heroicznego, który pochodzi z szablonu lootu dowolnej E2 / Herosa.
4.1. Wybrany przedmiot heroiczny nie może być przedmiotem eventowym.
4.2. Poziom wybranego przedmiotu, nie może przekraczać poziomu postaci powiększonego o 13 poziomów, na którą zostaje przyznana nagroda.
4.3. Wybrany przedmiot musi być elementem EQ (hełm, pierścień, naszyjnik, rękawice, zbroja, buty, broń każdego rodzaju i tarcze).
4.4. Nie może to być przedmiot heroiczny neutralny i nie może to być przedmiot wykorzystywany lub/i wytworzony w craftingu.
5. Zastępcy, którzy brali udział w zdobywaniu doświadczenia nie otrzymują żadnej nagrody.
6. Nagrody przyznawane są wyłącznie dla właścicieli kont, na których zostały założone postacie grające na Świecie Konkursowym.