Klany


1. Pierwsze kroki

Aby przejść do listy klanów jak i panelu klanu, w którym jesteś, należy kliknąć przycisk Klany, lub wybrać na klawiaturze przycisk K.
Po kliknięciu, pojawia się okno podzielone na dwie części. Po lewej stronie mamy zakładki, a po prawej okno z zawartością tych zakładek.
Poszczególna zawartość jak i funkcje zakładek zostaną opisane w materiale niżej.
Okno zamyka się po wybraniu przycisku x

Moc klanu - Moc klanu jest liczona za pomocą prostego wzoru. Wystarczy dodać do siebie kwadrat poziomu każdego klanowicza.
Pokazując na przykładzie 2-osobowego klanu: Założyciel klanu ma 100 poziom, a drugi członek 50.

Czat klanowy - Dzięki niemu członkowie klanu mogą rozmawiać grupowo z dowolnego miejsca w Margonem. Czat jest całkowicie prywatny i tylko klanowicze mogą czytać wiadomości na nim wysyłane. Aby pisać na czacie wystarczy użyć komendy /k . Przykład:"/k Witam wszystkich!" lub wejść w zakładkę czatu klanowego.

Poczta klanowa działa na zasadzie niemalże identycznej jak ta prywatna. Aby wysłać wiadomość na poczcie do wszystkich klanowiczy, wystarczy w polu adresata zamiast nicku wpisać "klanowicze". Zaoszczędza to sporo czasu i złota, ponieważ taka wiadomość nie kosztuje nic.

Strój klanowy to outfit, który nosić mogą jedynie członkowie Twojego klanu, o ile ranga im na to pozwala. Musi on występować w wersji męskiej i żeńskiej oraz nie może posiadać takich atrybutów jak np. miecz czy łuk.

Strój klanowy kosztuje 60000SŁ na świecie publicznym oraz 45000SŁ na świecie Nerthus oraz światach prywatnych! SŁ są pobierane ze skarbca klanowego. Z gotowymi grafikami należy zgłosić się na panelu kontaktowym.

Zakładanie klanu


Klan możemy założyć na dwa sposoby:
1. Poprzez dialog z Tarimedesem (Ratusz Karka-han 4,15),
2. Poprzez przycisk Załóż klan (okno Klany).

Dodatkowo, aby założyć klan musimy spełnić cztery warunki:
1. postać którą będziemy zakładali klan musi posiadać minimum 40 poziom doświadczenia,
2. posiadać przy sobie 1 milion złota,
3. musimy wybrać jego nazwę, która zarazem nie jest już zajęta i nie jest dłuższa niż 25 znaków. Zastanów się dobrze, ponieważ zmiana nazwy klanu wymaga opłaty w SŁ!
4. nie należeć do żadnego klanu.

Dołączanie do klanu


Aby dołączyć do istniejącego klanu musimy udać się do zakładki klanów (domyślnie: K), a następnie kliknąć zakładkę Lista klanów.

Wyróżniamy trzy statusy rekrutacji:
1. Rekrutacja: Nie - żaden gracz nie dostanie się do klanu bez personalnego zaproszenia od Założyciela lub osoby mającej uprawnienia rekrutacja,
2. Rekrutacja: Aplikuj - gracz składa aplikację do klanu, a decyzja o dołączeniu podejmuje założyciel lub osoby mające uprawnienia,
3. Rekrutacja: Dołącz - każdy gracz spełniający wymagania postawione przez klan będzie mógł natychmiastowo do niego dołączyć.

2. Zarządzanie klanem

2.1. Strona oficjalna

W grze strona oficjalna wyświetla się na wizytówce klanu, dostępnej po kliknięciu nazwy wybranego klanu z listy. Można dostać się do niej również przez stronę główną, należy wtedy udać się do zakładki: Rankingi, wybrać odpowiedni świat i kliknąć: Szczegółowy ranking klanów [świat]. Żeby obejrzeć wizytówkę własnego klanu wystarczy, że wciśniemy przycisk Wizytówka klanowa pod polem nazwy klanu. Jest to jedyna zakładka, której zawartość jest ogólnodostępna dla wszystkich! Mogą ją przeczytać zarówno członkowie klanu jak i pozostali użytkownicy.
Treść, która się na niej znajduje może być edytowana przez założyciela klanu i osobę przez niego wyznaczoną. (Nadanie rangi z odpowiednimi uprawnieniami.) Aby tego dokonać wystarczy kliknąć ikonkę [b]Edytuj[/b] znajdującą się pod polem loga. Ponadto, w tej zakładce mamy możliwość dodania loga klanu - optymalny rozmiar grafiki wynosi 512x100 px.

Zasady edytowania strony oficjalnej:
[h1]text[/h1] - nagłówek 1 stopnia. Można dawać numerki od 1 do 3.
[b]text[/b] - pogrubienie tekstu, I - pochylenie, U - podkreślenie
[img=https://adres...] - wklejenie obrazka
[url=https://adres]nazwa[/url] - link otwierający się w nowym oknie, nazwa to może być obrazek
[txtr=https://adresobrazka]blok textu[/txtr] - powtarzające się tło graficzne pod blokiem textu.
[box atrybuty:wartosc; ...]blok textu[/box] - ustawienie atrybutów blokowi textu. Tutaj można dawać CSSowe style. Przykłady:
[box background:black; color:red; height:100%]...[/box] - spowoduje zmianę koloru całej strony (height:100%) na kolor czarny (background:black),
a text pisany będzie koloru czerwonego (color:red).
[box margin:20px; padding:10px; border:1px solid yellow]...[/box] - blok będzie mieć 20 pixeli marginesu ze wszystkich stron (margin:20px), zółtą ramkę o szerokości 1 pixela (border:1px solid yellow), a text wewnątrz tego bloku będzie odsunięty o 10pixeli od ramki (padding:10px).
Dostępne atrybuty:
background:___; zmiana koloru tła, można pisać angielskie nazwy jak red, black, blue, yellow albo kolor HTMLowy jak #A0A0FF
color:___; zmiana koloru textu, kolor j.w.
margin:___; margines zewnętrzny, np. 10px
padding:___; odstęp wewnętrzny, np. 5px. Uwaga, padding źle działa jeśli jest ustawiony width lub height, tzn inaczej wygląda w IE a inaczej w FF. Wtedy lepiej użyć 2 boxów jeden w drugim i 2 razy margin ustawić.
border:___; ramka wokół bloku, np. 2px solid yellow - 2px to grubość, solid to styl (solid=ciągła linia), yellow to kolor opisany już powyżej
height:___; wysokość bloku, można ustawić 100% wtedy jest blok na cała wysokość okienka
width:___; szerokość bloku, domyślnie jest 100%, więc zwykle się jej nie zmienia


2.2. Ogłoszenia klanowe

Ogłoszenia klanowe to inaczej strona prywatna. Działają podobnie do strony oficjalnej, z tą różnicą, że ich treść jest widoczna wyłącznie dla aktualnych członków klanu! W tym miejscu możesz zamieścić regulamin, screeny, ogłoszenia, wymagania na konkretną rangę itp. Masz całkowitą dowolność. Edytować tą stronę mogą wyłącznie osoby z rangą o odpowiednich uprawnieniach. Aby tego dokonać wystarczy kliknąć ikonkę ołówka, wyświetlającą się w prawym górnym rogu ogłoszeń klanowych.
Sposób edycji jest identyczny jak w przypadku strony oficjalnej.

2.3. Rekrutacja

Rekrutacja

W tej kategorii mamy możliwość zapraszania nowych członków klanu, a także ustawić parametry klanu, które będą widoczne w wizytówce klanu i ułatwią zainteresowanym wyszukanie klanu poprzez filtrowanie listy. Ponadto, w tej kategorii możemy sprawdzić stan aplikacji innych członków, a także wysłane zaproszenia do nowych członków klanu.

Typy klanu:
1. Wojenny - Klan nastawiony na wojny i rywalizację z innymi klanami.
2. Fabularny - Klan skupiający się na fabule, sesjach i tworzeniu klimatu.
3. Neutralny - Nieokreślony, mieszany.

Sposoby rekrutacji:
1. Rekrutacja zamknięta - żaden gracz nie dostanie się do klanu bez personalnego zaproszenia od Założyciela lub osoby mającej uprawnienia rekrutacja,
2. Rekrutacja otwarta - każdy gracz spełniający wymagania postawione przez klan będzie mógł natychmiastowo do niego dołączyć,
3. Rekrutacja aplikacyjna - gracz składa aplikację do klanu, a decyzja o dołączeniu podejmuje założyciel lub osoby mające uprawnienia.Lista kandydatów

W tej kategorii znajdują się osoby aplikujące do naszego klanu wraz ze wszystkimi informacjami takimi jak: nick postaci, poziom postaci, profesja, a także decyzja (przyjmij/odrzuć).


Zaproszenia

W tej kategorii znajdują się osoby, do których zostało wysłane zaproszenie do klanu, ale jeszcze nie została zaakceptowana.


2.4. Klanowicze

Klanowicze

W tej zakładce znajduje się lista wszystkich członków klanu wraz z dodatkowymi informacjami o nich. Wszystko jest przedstawione w formie tabeli:


Nick/Lokalizacja - W tej kolumnie widnieje nick gracza, jego lvl i profesja oraz aktualna lokalizacja. By odświeżyć koordynaty wystarczy ponownie wejść w zakładkę "Klanowicze".
Poziom i profesja - W tym miejscu widzimy zarówno poziom jak i profesję gracza przedstawioną ikoną.
Ranga - Jak sama nazwa wskazuje - jest to ranga, którą otrzymał gracz.
Status - Dzięki tej rubryce możemy sprawdzić czy gracz jest aktualnie w grze.
Lista sortowana jest według rangi, od najwyższej do najniższej. W przypadku tej samej rangi u kilku graczy, sortuje się ich kolejno według: lvl, a następnie alfabetycznie.

Grupowanie - Po najechaniu kursorem, na któregoś z klanowiczy, pojawi się na nim ikonka.

Edycja

Edycja - Opcja dostępna wyłącznie dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Po wciśnięciu symbolu ołówka, dostajemy możliwość zmiany rangi konkretnego gracza lub usunięcia go z klanu. Nie można edytować osób z wyższą lub równą nam rangą!
Zmiana przywództwa - Założyciel klanu w okienku edycji dostaje dodatkową opcję. Jest nią przekazanie przywództwa w klanie innemu graczowi. Najprościej mówiąc: wybrany gracz zajmie miejsce aktualnego zarządcy, który utraci swoją rangę. Zmiana kosztuje 750 SŁ! Można je pobrać ze skarbca klanu lub konta gracza, który zrzeka się przywództwa.


2.5. Skarbiec

Skarbiec

W skarbcu można gromadzić fundusze klanowe, które wykorzystacie na swoje wydatki, pożyczki lub ulepszenie klanu. Złoto i SŁ może wpłacać każdy członek klanu. Złoto ze skarbca może wypłacać wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wystarczy, że wpisze kwotę i wybierze odpowiednią osobę z rozwijanej listy. Można wypłacać wyłącznie złoto! Założyciel klanu ma również opcję wyłączenia możliwości wpłacania SŁ.

Jeżeli klan ma wykupiony strój to można go podejrzeć i ubrać właśnie w zakładce "Skarbiec". Wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk. Założyciel ustala kto może korzystać ze stroju klanowego!

Na samym dole znajduje się 6 ostatnich wpłat i wypłat ze skarbca. Historię z dłuższego okresu czasu możesz sprawdzić w odpowiedniej zakładce.

2.6. Zarządzanie


Zarządzanie


W tej zakładce będzie wiele do umówienia. Jest to centrum zarządzania klanem, a dostępnych opcji przybywa wraz z kolejnymi upoważnieniami wynikającymi z rangi w klanie.

Zmiana nazwy klanu - Kosztuje 1125SŁ, które można wypłacić ze skarbca klanu bądź konta założyciela. Dostęp do tej opcji ma wyłącznie założyciel.
Rezygnacja - Przycisk za pomocą, którego możemy odejść z klanu. W przypadku założyciela spowoduje to rozwiązanie klanu. Decyzję potwierdzamy poprzez wpisanie "OK".
Dodaj nową rangę klanową - Aby dodać nową rangę wystarczy wpisać jej nazwę oraz numer ID - im większy tym ranga będzie wyżej na liście. Rangę można edytować np. zmieniając jej nazwę, zmieniając upoważnienia lub ją usuwając. Edycja i dodawanie rang jest dostępna wyłącznie dla założyciela. Lista praw jakie można przyznać konkretnej randze:Założyciel - Oznaczenie rangi założyciela. Nie da się go odznaczyć ani nadać komuś innemu. Permanentnie ID 100. Udostępnia opcje przeznaczone wyłącznie dla założyciela.
Nadawanie rang - Pozwala zmieniać członkom klanu rangi. Nie działa na graczy z rangą wyższą bądź równą swojej.
Skarbnik - Udostępnia graczowi wypłacanie złota ze skarbca klanowego. Złoto można wypłacić dowolnemu członkowi klanu.
Rekrutacja - Umożliwia zapraszanie do klanu.
Usuwanie z klanu - Umożliwia usuwanie z klanu osób z rangą niższą od swojej.
Edycja ogłoszeń klanowych - Pozwala edytować ogłoszenia klanowe.
Edycja oficjalnej strony - Pozwala edytować oficjalną stronę klanu.
Dyplomata - Dzięki temu upoważnieniu gracz może wysyłać propozycje sojuszu lub wojny innym klanom. Będzie również mógł zaakceptować czy też odrzucić taką propozycję.
Używanie klanowego stroju - Upoważnia do noszenia stroju klanowego o ile taki jest wykupiony.
Przeglądanie zakładek klanowego depozytu - Do wyboru wartość od 0 do 5. Liczba reprezentuje ilość zakładek depozytu klanowego, które może oglądać członek klanu.
Używanie zakładek klanowego depozytu - Do wyboru wartość od 0 do 5. Liczba reprezentuje ilość zakładek depozytu klanowego, których może używać członek klanu.
Limit wyjmowanych przedmiotów - Do wyboru wartość od 0 do 3. Liczba reprezentuje ilość przedmiotów, które dziennie członek klanu może wyjąć z depozytu.

2.7. Dyplomacja


Dyplomacja


Dyplomacja przedstawia wrogów i sojuszników naszego klanu. Dodatkową informacją jest moc ich klanu i łączna liczba członków, a w przypadku wojny widzimy rónież ilość "fragów". Fragiem nazywamy każde zabicie członka naszego bądź wrogiego klanu. Czyli np. "Wygrane: 3; Przegrane: 5" oznacza, że Twój klan pokonał 3 graczy wroga, a Twoich klanowiczy zabito aż 5 razy.


Dostęp do zakładki ma każdy członek klanu, ale tylko odpowiednio upoważnieni mogą wysyłać propozycje sojuszów i wypowiadać wojny. W dziale klanów na forum, możesz prowadzić temat relacjonujący aktualnie prowadzoną wojnę. Początkowo można zawrzeć jedynie 5 sojuszy lub wojen! Dzięki rozwijaniu umiejętności klanowych można zwiększyć tę liczbę do 15! Łatwo rozpoznać wroga lub sojusznika i nie trzeba nawet pamiętać nazw klanów. Widget Gracze na mapie podświetla ich postać na kolorowo.


Dla sojusznika domyślnie jest to kolor pomarańczowy, a dla wroga czerwony. Kolor możesz ustawić według własnych preferencji.


2.8. Historia klanowa


Historia klanowa


W tej zakładce znajdują się istotne wpisy w historii klanu. Zaliczamy do tego:
1. Wpłaty i wypłaty ze skarbca
2. Informacje o wkładanych i wyjmowanych przedmiotach z depozytu klanowego
3. Powiadomienie o dołączeniu lub odejściu kogoś z klanu
4. Informacje o rozpoczęciu lub zakończeniu wojny

Dodatkowo każdy wpis posiada dokładną datę oraz nick osoby, której wpis dotyczy. Dzięki specjalnemu przełącznikowi możemy ukryć powiadomienia dotyczące depozytu klanowego.

2.9. Questy klanowe


Questy klanowe


Do wykonania mamy dwa rodzaje questów. Za każdy wykonany quest klan otrzymuje punkt umiejętności klanowych, który może rozdać w zakładce Umiejętności klanowe. Questy w których musimy zabić określoną liczbę potworów lub przynieść przedmioty. Poziom naszego klanu równa się ilości questów, które ukończyliśmy!Zasadnicze różnice w rodzajach questów:
Zabij:
1. Wykonujemy w określonej kolejności.
2. Jest możliwość pominięcia niechcianego questa i wykupu za złoto. W zależności od pozostałej ilości potworów wartość się zmniejsza proporcjonalnie.
3. Konkretne potwory zaliczane w queście widoczne są po najechaniu na ikonę informacje.

Przynieś:
1. Można robić w dowolnej kolejności. Wszystkie niewykonane są aktywne.
2. Nie można ich wykupić za złoto.
3. Wyświetlane są konkretne przedmioty potrzebne do questa klanowego.

Umiejętności klanowe

Aby rozdać punkt w daną umiejętność klanową wymagane są punkty umiejętności (do zdobycia z questów klanowych) oraz złoto. Każda rozdana umiejętność klanowa zwiększa poziom klanu o jeden. Do dyspozycji mamy 8 umiejętności klanowych, które prezentują się tak:
1. Wezwanie posiłków - Każdy kolejny poziom podnosi limit członków w klanie o 12.
2. Bez granic - Każdy kolejny poziom podnosi o 3% ilość doświadczenia zdobywanego za pokonane potwory.
3. Dla większej chwały - Każdy kolejny poziom podnosi o 5% ilość doświadczenia zdobywanego za wykonywane questy.
4. Głos dyplomacji - Każdy kolejny poziom podnosi o 1 limit możliwych do nawiązania sojuszy oraz wojen.
5. Wspaniałe wyróżnienie - Każdy kolejny poziom odblokowuje dostęp do nowego błogosławieństwa.
6. Wzmocnienie przeklętych - W momencie zdobycia przedmiotu przeklętego, każdy kolejny poziom zwiększa o 2 ilość użyć otrzymanego przedmiotu przeklętego
7. Aura alchemika - Każdy kolejny poziom zwiększa o 5% ilość punktów życia, jakie zostaną uleczone za pomocą mikstur
8. Siła woli - Każdy kolejny poziom pozwala raz dziennie dodać lub odjąć wyczerpanie postaci o 12 minut

Umiejętności klanowe zwiększające doświadczenie za potwory (Bez granic) oraz za questy (Dla większej chwały) otrzymały możliwość wyłączenia. Może to sobie ustawić każdy klanowicz.
 Poziom umiejętności12345678910
1.Wezwanie posiłków1224364860728496108120
 Koszt [m]110502005001 0001 5002 0002 5003 000
2.Bez granic3%6%9%12%15%18%21%24%27%30%
 Koszt [m]101005002 0005 00010 00015 00020 00025 00030 000
3.Dla większej chwały5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
 Koszt [m]5502501 0002 5005 0007 50010 00012 50015 000
4.Głos dyplomacji1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+
 Koszt [m]36912151821242730
5.Wspaniałe wyróżnienie1234567XXX
 Koszt [m]15102550100250XXX
6.Wzmocnienie przeklętych2+4+6+8+10+XXXXX
 Koszt [m]52550100250XXXXX
7.Aura alchemika5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
 Koszt [m]255075100125150175200225250
8.Siła woli1224364860728496108120
 Koszt [m]1002003004005006007008009001 000

Koszty poszczególnych umiejętności klanowych


Depozyt

Depozyt klanowy jest dostępny u tego samego NPC co depozyt osobisty. Nie trzeba go opłacać co miesiąc, wystarczy go jednorazowo wykupić. Wykupić go może jedynie założyciel klanu! Klan dostaje możliwość wykupu aż 5 zakładek, z których każda mieści 112 przedmiotów.
Koszty wykupu zakładek:
- I zakładka - 7 500SŁ (100zł) lub 100m,
- II zakładka - 7 500SŁ (100zł) lub 500m,
- III zakładka - 7 500SŁ (100zł) lub 1 000m,
- IV zakładka - 7 500SŁ (100zł) lub 3 000m,
- V zakładka - 7 500SŁ (100zł) lub 5 000m.


Współrzędne Strażnika depozytu:
Ithan -> Dom Aukcyjny (23,23)
Ratusz Karka-han (49,25)
Ratusz Nithal (44,31)
Ratusz Thuzal (3,18)
Tuzmer -> Magistrat (48,31)
Werbin -> Magazyn Krasnoludów (12,4)
Torneg -> Dom Cedrika (15,11)
Eder -> Magazyn Eder (10,4)
Mythar -> Siedziba Ergassaj (10,4)
Mirvenis-Adur (95,41)

Drukuj