Zmiany dla światów Brutal-PvPLista zmian z dnia 2013-03-13 10:58:42
Reszta dokumentu zostanie uaktualniona o te zmiany po sprawdzeniu ich w praktyce.
* Zdobycie złota, doświadczenia i przedmiotów możliwe jest jedynie za atakowanie graczy nie słabszych, niż 95% naszego poziomu, zabijanie słabszych nic nie daje. W przypadku drużyn - pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna wszystkich członków. Zabity 95%-słabszy gracz ma 2x mniejszy czas respawnu.
* Okres ochronny wydłużony do 20 poziomu.
* Max. doświadczenie tracone za przegraną walkę to 1% posiadanego doświadczenia lub 30-krotność zabicia potworka na poziomie przegranego gracza (wybierana jest opcja korzystniejsza dla gracza). Max. doświadczenie zdobyte - 30-krotność na poziomie gracza wygranego.
* Punkty Honoru można zdobyć jedynie w walkach.
* Informacje o poziomach doświadczenia przeciwnika są ukryte wszędzie w grze, za wyjątkiem walk.

1. Ogólnie:
* Brak zwiększonego krytyka przy przewadze poziomowej przy PvP.
* Jedyne lokacje, na których nie są możliwe walki PvP (mapki zielone) to miasta oraz wioski startowe (wraz z wnętrzami budynków). Na pozostałych możliwe są walki PvP (mapki czerwone).
* Nie można atakować graczy poniżej 15 poziomu doświadczenia, ale tylko na mapkach, które na zwykłych światach są zielone.
* Nie działają listy gończe.

2. Łupy z npc:
* Szansa na zdobycie przedmiotów unikatowych, heroicznych, legendarnych jest 10x mniejsza niż na świecie zwykłym, dla przedmiotów normalnych - taka sama.
* Jeżeli szablon łupów danego potwora nie posiada przedmiotów normalnych (np. tytani posiadają przynajmniej unikalne), szansa na zdobycie unikatu zostaje taka sama jak na świecie normalnym, a heroicznego i legendy jest 10x mniejsza.

3. Punkty doświaczenia za questy:
* Takie samo jak na światach normalnych - od 1 do 14 poziomu.
* Poziomy 15-19 - rośnie bardzo powoli.
* Od 20 - 2x mniejsze niż na światach normalnych.

4. Punkty doświadczenia za potwory:
* Takie samo jak na światach normalnych - od 1 do 14 poziomu włącznie.
* Rośnie bardzo powoli od 15 do 44 poziomu.
* 5x mniejsze niż na światach normalnych - od 45 poziomu.

5. Punkty doświadczenia w walkach PvP:
* Każdy gracz z przegranej drużyny traci 1% punktów doświadczenia w momencie zakończenia walki.
* Gracz, w jednej walce PvP, nie może otrzymać więcej punktów doświadczenia niż za zabicie 30 potworów na swoim poziomie (10 potworów wg zasad świata normalnego).
* Doświadczenie PvP na arenach jest zablokowane.
* Każdy gracz z wygranej drużyny, który nie poniósł śmierci w walce, otrzymuje punkty doświadczenia zdobyte na przegranych. Jeśli w walce grupowej wygrało 3 graczy przeciwko 5 innym graczom, to liczymy ilu z wygranych żyje (np. 3), po czym każdy z nich dostaje 1/3 doświadczenia za każdego pokonanego gracza osobno. UWAGA: doświadczenie za jednego gracza można otrzymać maksymalnie 3x na dobę (reset następuje ok. godz. 5:25-5:30).

6. Przedmioty tracone w walkach PvP:
* Gracz z przegranej drużyny może stracić jeden przedmiot ze swojego ekwipunku, szanse na utratę przedmiotu są następujące: normalny 1:50, unikat 1:100, heroik oraz przedmiot kupiony w sklepie za SŁ (ulepszony) 1:500, legenda 1:1000. Szansa na przedmiot ulepszony w grze lub z obniżonymi wymaganiami jest taka sama jak dla normalnego, unikatu, heroika czy legendy.
* Po walce, przedmioty te będą przydzielane graczom ze zwycięskiej drużyny w okienku łupów.
* Nierozstrzygnięte walki (remis, przerwa techniczna) powodują powrót przedmiotu do ekwipunku właściciela.
* Na arenach łupy są zablokowane.
* Jeżeli gracz A otrzymał już w danym dniu 3x doświadczenie za walkę z graczem B, to każdy łup przydzielony od B dla A będzie niszczony.

7. Złoto tracone w walkach PvP:
* Taka sama reguła jak dla światów PvP: po wygranej walce PvP przegrani tracą 1% swojego złota, które jest rozdzielane po równo między wygranych. Zasada działa w każdej lokacji za wyjątkiem areny.


Powrót - Mechanika gry
Drukuj