Zmiany zasad dla światów zawodowych
1. Po śmierci postaci w walce (PvP lub z potworami):
- punkty doświadczenia, punkty zdolności, umiejętności oraz poziom ustawiane na wartości startowe,
- założone przedmioty (za wyjątkiem toreb) zostają zdjęte (a gdy brakuje miejsca, zostają wysłane pocztą),
- postać trafia na cmentarz, gdzie odradza się zawsze przez 10 min,
- po odrodzeniu postać jest leczona oraz posiada wygląd ducha, który po awansie na drugi poziom doświadczenia zmienia się w wygląd profesji,
- obowiązują przy tym wszystkie limity złota (czyli posiadane na postaci złoto zostaje obcięte do 300k).
- boska interwencja zaliczana jest jako walka (tryb walki zostaje zainicjowany) i wiąże się z utratą poziomu.

2. Jeżeli śmierć gracza nastąpi podczas dialogu, wykonywania questa lub walki na mapie będącej areną nie obowiązuje punkt 1.

3. Administracja nie zwraca graczom utraconych poziomów (za wyjątkiem sytuacji wynikających z potwierdzonego w logach gry błędu). Należy pamiętać, że każdy gracz prowadzi rozgrywkę na świecie Berufs własną odpowiedzialność.

4. Postacie na świecie Berufs mogą być usuwane tylko po 5 dniach nieaktywności.

Drukuj