Zastępca konta


Użytkownik ma możliwość posiadania zastępcy na swoim koncie. Zastępca to osoba grająca na koncie Użytkownika w przypadku nieobecności Użytkownika konta. Zastępca nie zna hasła do konta Użytkownika.
Więcej informacji na temat zastępców dostępne jest w FAQ na Panelu kontaktowym Gry.
Drukuj